Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ngã Đích Không Gian Môn

Truyện có 306 chương.
1
1 : Tay Cầm Cánh Cửa Không Gian
2
2 : Nơi Đóng Quân Kinh Hồn
3
3 : Nơi Này Là Dị Giới
4
4 : Phép Thuật Cùng Đấu Khí
5
5 : 1 Cái Oa Bán 3 Ức Nhiều
6
6 : Kiểm Tra Thiên Phú
7
7 : Lần Đầu Minh Tưởng
8
8 : Thứ Nguyên Chém
9
9 : Đại Sư Biếu Tặng
10
10 : Xem Bút Ký
11
11 : Nhất Phẩm Đường
12
12 : Luyện 1 Thứ Luyện Kim
13
13 : Tìm Y Hắc Thổ Thành
14
14 : Tịnh Hóa Ung Thư Gan
15
15 : Dị Giới Du
16
16 : Động Lòng
17
17 : Nguyên Tố Gột Rửa
18
18 : Kinh Người Tăng Lên
19
19 : Gặp Nhau
20
20 : Linh Quả Nhưỡng
21
21 : Thị Trưởng Quan Tâm
22
22 : Cường Hóa Bản Xua Tan Thuật
23
23 : Mời Tiệc
24
24 : Dưỡng Hồn Bài
25
25 : Thiên Địa Thánh Quả
26
26 : Lại Tới Nhất Phẩm Đường
27
27 : Thánh Quả Chữa Bệnh
28
28 : Bái Sư
29
29 : Trả Lễ Lại
30
30 : Phi Phi Tiểu Ma Nữ
31
31 : Đua Xe
32
32 : Suy Yếu Nguyền Rủa
33
33 : Khẩn Cấp Điều Động Lệnh
34
34 : Ngô Phàm Không Chiến
35
35 : Phục Sinh Thuật
36
36 : Ghi Chép Quân Công
37
37 : Bán Quân Công
38
38 : Thú Nhân Công Thành
39
39 : Diệt Thế Hỏa Vực
40
40 : Chiến Địa Bệnh Viện
41
41 : Siêu Cấp Quang Vũ Thuật
42
42 : Nữ Thần Làm Sao Có Thể Tử
43
43 : Ta Không Cho Ngươi Tử
44
44 : Viện Quân Đến
45
45 : Đại Quyết Chiến (1)
46
46 : Đại Quyết Chiến (2)
47
47 : Đại Quyết Chiến (3)
48
48 : Mai Lan Kẻ Thù
49
49 : Phép Thuật Trường Học Sinh Hoạt
50
50 : Sinh Nhật Vui Vẻ
51
51 : Tín Ngưỡng Thiên Sứ
52
52 : Ly Biệt
53
53 : Dị Giới Bất Động Sản
54
54 : Con Cọp Nhục
55
55 : Gia Đình Hạnh Phúc
56
56 : Tiểu Linh Thiên Phú
57
57 : Hiểu Lầm
58
58 : Toàn Hổ Yến (1)
59
59 : Toàn Hổ Yến (2)
60
60 : Thật Nhiều Tín Ngưỡng Lực
61
61 : Tín Ngưỡng Phù Văn
62
62 : Thu Thập Tín Ngưỡng
63
63 : Thu Hoạch Lớn
64
64 : Đại Địa Ma Pháp Sư
65
65 : Chuyện Tốt Thành Đôi
66
66 : Chuẩn Bị Thí Luyện
67
67 : Tiến Vào Vô Bờ
68
68 : Chật Vật
69
69 : Thủ Giết
70
70 : Tao Ngộ Bầy Sói
71
71 : Tìm Kiếm Đầu Lang
72
72 : Đánh Đuổi Bầy Sói
73
73 : Ý Ngự Quang Kiếm
74
74 : Cá Nướng
75
75 : Phong Hỏa Điêu
76
76 : Trở Thành Thịt Mỡ
77
77 : Thiết Bối Hùng Phát Uy
78
78 : Hung Tàn Biển Lửa
79
79 : Hoang Dại Đồ Gia Vị
80
80 : Tham Lam Lính Đánh Thuê
81
81 : Đáng Sợ Lời Đồn
82
82 : Phong Hỏa Điêu Sào Huyệt
83
83 : Ma Sủng. Song Điêu
84
84 : Hỏa Diễm Điểu
85
85 : Bỏ Mạng Thuấn Di
86
86 : Chạy Thoát
87
87 : Đừng Cũng Khó
88
88 : Điên Cuồng Săn Giết
89
89 : Lửa Giận. Sát Ý
90
90 : Phép Thuật Thích Khách
91
91 : Hỗn Loạn Nguyền Rủa
92
92 : Gia Cảm Giác
93
93 : 2 Lần Tốc Độ Âm Thanh
94
94 : Tả Sách Ma Pháp
95
95 : Chương Lão Gia Tử Thỉnh Cầu
96
96 : Mộc Lâm Đạo Trưởng
97
97 : Bù Mệnh Đan
98
98 : Bái Sư Điều Kiện
99
99 : Tu Đạo Bí Tịch
100
100 : Luyện Khí