Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Negary Chi Hồn

Truyện có 750 chương.
1
Hết Thảy Bắt Đầu
2
Tàn Hồn
3
Negary
4
Chính Xác Thăng Cấp Phương Thức
5
Truyền Bá
6
Người Điều Khiển
7
Trúng Kế
8
Tính Cách Thiếu Hụt
9
Đến
10
Trực Tiếp Cắn Chết
11
Thần Ân Cùng Tà Linh
12
Anh Dũng Của Ngươi Không Sợ Ta Thu
13
Vừa Nghiên Cứu Vật Thí Nghiệm
14
Mệnh Danh Cùng Phát Triển
15
15:
16
Kent Người
17
Ở Vào Người Yếu Địa Vị, Cái Kia Chính Là Bị Người Điều Khiển A! ! !
18
Hắc Nha Khối Thịt (chúc Mừng Năm Mới )
19
Đánh Mất Đồ Vật
20
Không Thuộc Về Mình Tân Sinh
21
Mười Năm Sau
22
Truyền Kỳ Du Hiệp Chris
23
Long Huyết
24
Tiên Đoán
25
Sau Cùng Nỉ Non (thượng)
26
Sau Cùng Nỉ Non (trung)
27
Sau Cùng Nỉ Non (hạ)
28
Gặp Mặt
29
Sau Cùng Lời Bình
30
Ta Chính Là Negary
31
Nha Nhân (thượng)
32
Nha Nhân (trung)
33
Nha Nhân (hạ)
34
Thế Cục
35
Cơ Hội
36
Nhân Chi Vĩ Đại
37
Dị Lân Giả (thượng)
38
Dị Lân Giả (hạ)
39
Thần Ân Giáo
40
Hô Hấp Pháp
41
Liên Hợp
42
Chuẩn Bị
43
Mười Lăm Người (một )
44
14 Người (2)
45
Mười Hai Người (ba )
46
Mười Hai Người (bốn )
47
Mười Một Người (năm )
48
Mười Người (xong )
49
Negary (một )
50
Negary (hai )
51
Negary (ba )
52
Negary (bốn )
53
Negary (năm )
54
Negary (sáu )
55
Negary (bảy )
56
Negary (tám )
57
Negary (⑨ )
58
Negary (xong )
59
Quỷ Nhân Cùng Người Truyền Nghiễm
60
Jack · Hans
61
Đến Tiếp Sau
62
Bảy Năm Chiến Tranh
63
Seha Bà Bà
64
Seth
65
Vương Nữ
66
Rhys · Laval
67
Cầm Kiếm Thiếu Nữ
68
Quái Vật Chi Thư
69
Cầu Nguyện Trở Về Hắc Uyên Hells
70
Nghi Thức
71
Đáp Lễ
72
Căn Bản Không Có Hi Vọng Cùng Ấm Áp
73
Không Lường Được Molerys
74
Giáng Lâm
75
Long Ngữ
76
Sơ Hỏa Đi Ra Ba Thần
77
Anh Hùng Chi Long
78
Xác Chết Trôi Trùng
79
Kiếm
80
Ba Năm Chiến Tranh
81
Lùi Bước Cùng Đàm Phán
82
Chúng Ta Là Kỵ Sĩ
83
Có Ít Người Không Xứng Đáng Đến Cứu Vớt
84
Hành Tẩu Ở Trên Con Đường Chính Xác
85
Vương Đối Vương
86
Đế Quốc Chi Chương
87
Ta Là Vương!
88
88:
89
Nguyện Chủ Quân Vinh Quang Thường Tại Thân Ta
90
Thụ Thần Che Chở Thần Ân Giáo
91
Thần Yêu Thế Nhân
92
Thần Ân Hủy Diệt
93
Cự Nhân Di Cốt
94
Sơ Hỏa (một )
95
Sơ Hỏa (hai )
96
Sơ Hỏa (ba )
97
Sơ Hỏa (bốn )
98
Sơ Hỏa (năm )
99
Sơ Hỏa (sáu ) Cầu Đặt Mua
100
Sơ Hỏa (bảy )