Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

27

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nam Quốc Đại Đế

DarseiK · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hi vọng tác giả tiếp tục viết a... Đừng bỏ...