Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Mộng Ảo: Hiện Tại Song Hành

Đentrắng · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện càng ngày càng hắc, có thể sẽ có gái nhưng chỉ là công cụ cho nhân vật chính phát tiết, cam đoan không có tình huống cẩu huyết hay gây ức chế cho người đọc.

không não tàn viễn tưởng