Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Minh Mạt Kỹ Sư

Thể loại Lịch Sử Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 2,100,936
Convert 100%
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Minh Mạt Kỹ Sư

Minh Mạt Công Trình Sư - Minh Mạt Kỹ Sư. Thế kỷ hai mươi mốt công nghiệp thiết kế sư Lý Thực xuyên việt đến Minh mạt. Không có tiền? Làm cái phi toa máy dệt vải, lập tức kiếm được đầy bồn đầy bát (*đầy túi). Không quen Minh mạt kém cỏi vệ sinh? Phát minh cái xà phòng kem đánh răng tới để cho Minh triều tẩy được rực rỡ hẳn lên Khởi nghĩa nông dân? Loạn thế nhân mạng ti tiện như chó? Xi-măng bê tông lăng lâu đài bảo hộ ngài sinh mệnh an toàn! Mãn Thanh xuôi nam sanh linh đồ thán? Tại ta nòng súng có khương tuyến phía trước, cái nào dám nói một cái chữ không? Ta đại pháo tầm bắn ở trong! Toàn bộ đều ta người Hán thổ địa!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Minh Mạt Kỹ Sư!