Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

77

Vấn Đề

Thêm

Minh Mạng Đại Đế

Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 32,728
Cập nhật
Năm xuất bản 2020

Giới Thiệu Truyện Minh Mạng Đại Đế

  Một trong giai đoạn lịch sử tự chủ duy nhất của nhà nguyễn trong hơn 50 năm trải qua bốn đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Cùng theo dõi thanh niên với vốn kiến thức hiện đại nhưng mù chữ làm thế nào để có thể sinh tồn giữa một thời đại mà chủ nghĩa thực dân manh nha nuốt trọn khu vực Châu Á.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Minh Mạng Đại Đế!

Thông Báo Từ Quản Trị Viên

Tốc độ viết khi chưa mở giãn cách ngày sẽ 3-5 chương. Khi công việc quay trở lại. Cố gắng ngày 1 chương. 1w đăn một lần