Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mê Tình Berlin

MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Vì nữ 9 ko được hoàn hảo, nên cho 3 sao rưỡi thôi.