Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Điền Hành Kiện

Mập Mạp
Nhân Vật Chính · Nam

thù dai , chịu khó , âm hiểm , háo sắc