Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Mạo Bài Đại Anh Hùng

Truyện có 1040 chương.
1
Đào Mệnh Đích Ky Tu Binh
2
Tiến Lên Vinh Dự
3
Băng Hội Đích Nữ Binh
4
Cải Trang Ky Giáp
5
Bạch Nộn Đích Đậu Hủ
6
Thực Nghiệm Thất Lí Đích Tù Phạm
7
Kẻ Nào Đã Sát Hại Thân Nhân Của Chúng Ta
8
Vô Danh
9
Hệ Thống Mạng Mô Phỏng Chiến Tranh
10
Anh Hùng ?
11
Khen Ngợi Và Sung Quân
12
Robot Mới
13
Đặc Chủng Trinh Sát Doanh
14
Quá Tam Quan
15
Robot Đả Đấu
16
Trở Lại Chiến Tranh
17
Tiềm Hành
18
Một Lần Lại Một Lần
19
Việc Nhất Định Phải Làm
20
Ma Thuật Chạy Trốn
21
Bí Mật Của Ma Thuật
22
Nia Biểu Lộ
23
Chiến Cuộc Thôi Diễn
24
Tình Thế Khó Xử
25
Đường Lối Hành Động
26
Bắt Đầu Chạy Trốn
27
Truy Binh
28
Dũng Sĩ Xung Phong
29
Robot Phục Kích
30
Kẻ Địch Chân Chính-Trận Chiến Chân Chính
31
Tương Lai Mờ Mịt
32
Kế Hoạch Mới
33
Tiến Vào Căn Cứ
34
Bắt Đầu Chiến Đấu
35
Đừng Làm Mập Mạp Nổi Giận
36
Cái Chết Của Ali
37
Kế Hoạch Kíp Nổ
38
Không Muốn Làm Anh Hùng
39
Mập Mạp Vùng Lên
40
Tâm Tình Ám Muội
41
Mối Tình Đầu
42
Khách Sạn Ismail
43
Không Đi Thì Sao?
44
Còn Ai Dám Tới?
45
Chúng Ta Cùng Chịu
46
Chênh Lệch Với Trung Tướng
47
Vương Đạo Của Mập Mạp
48
Vinh Dự Cao Nhất
49
Bản Kế Hoạch Này Là Rác Rưởi
50
Dập Đầu Nhận Sai
51
Lại Làm Lính Bảo Dưỡng Quân Khí
52
Carl Đầu To
53
Kẻ Địch Trời Sinh
54
Loạn Thế Danh Tướng
55
Lấy Nhanh Đánh Nhanh
56
Đế Quốc Tổng Tấn Công
57
Tình Thế Nghiêm Trọng
58
Ý Đồ Ẩn Giấu.
59
Lại Thấy [ Ma Hổ ]
60
Quyết Chiến Đến Cùng
61
Rốt Cuộc Là Ai Cứu Ai ?
62
Tính Trước Đường Lui
63
Cô Gái Ấy
64
Tín Hiệu Peles
65
Hội Nghị Phân Tích Chiến Cuộc (1)
66
Hội Nghị Phân Tích Chiến Cuộc
67
Hội Nghị Phân Tích Chiến Cuộc (3)
68
Hội Nghị Phân Tích Chiến Cuộc (4)
69
Algafarl
70
Quân Sự Và Chính Trị (1)
71
Quân Sự Và Chính Trị (2)
72
Quân Sự Và Chính Trị (3)
73
Quân Sự Và Chính Trị (4)
74
Đàn Ông Thật Sự Là Thứ Động Vật Chỉ Có Nửa Thân Dưới Thôi Sao?
75
Lính Đặc Công Mãnh Hổ
76
Hành Động Trong Rừng Đê Lĩnh (1)
77
Hành Động Trong Rừng Đê Lĩnh (2)
78
Hành Động Trong Rừng Đê Lĩnh (3)
79
Hành Động Trong Rừng Đê Lĩnh (4)
80
Hành Động Trong Rừng Đê Lĩnh (5)
81
Hành Động Trong Rừng Đê Lĩnh (6)
82
Độc Đấu
83
Lĩnh Ngộ
84
Huyết Hải Thâm Cừu, Bất Cộng Đái Thiên
85
Cuộc Sống Vẫn Đang Tiếp Tục
86
Không Thể Nào Bù Đắp
87
Sao Lại Là Hắn?
88
Tấm Huân Chương Thứ Hai
89
Trở Lại Thủ Đô
90
Đáp Án Của Dũng Khí
91
Trách Nhiệm Của Quân Nhân
92
Trách Nhiệm Của Quân Nhân
93
Canh Thắng Vãng Tích
94
Huấn Luyện Học Viên
95
Kỹ Xảo Đến Từ Khổ Luyện
96
Cuối Cùng Cái Gì Mới Là Vương Đạo ?
97
Lại Một Vòng Tự Ngược
98
Học Viên Xung Đột
99
Tưởng Ông Mày Dễ Trêu À!
100
Show Hàng