Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Mạnh Thiên Đế

Truyện có 48 chương.
1
Nê Thai Cùng Long Hổ
2
Giữa Ban Ngày Linh Hồn Xuất Khiếu
3
Di La Kinh Cùng Man Long Hanh Khí Pháp
4
Quyền Phát Như Tiếng Sấm
5
Đêm Mưa
6
Ngưu Thiệt Quyển Thảo
7
Người Ăn Thịt Dũng Cảm Mà Hung Hãn!
8
Bộ Khoái Tới Cửa
9
Hóa Kình Thiếu Niên
10
Lẫn Nhau Kinh Hãi
11
Trong Thành Tiểu Thư (cầu Phiếu Đề Cử)
12
Tiếp Trở Về A (cầu Phiếu Đề Cử)
13
Bàn Rượu Ở Giữa Tiên Nhân Nghe Đồn (cầu Phiếu Đề Cử)
14
Ngài Chính Là Mạnh Niên Thiếu Gia A (cầu Phiếu Đề Cử)
15
Ta Muốn Giao Tiền Cho Hắn! (cầu Phiếu Đề Cử)
16
Phụ Thân Của Ngươi (cầu Phiếu Đề Cử)
17
17:
18
Giống Như Người Kia Cũng Họ Mạnh Đâu (cầu Phiếu Đề Cử)
19
Vận Động Như Kéo Tơ, Hai Tay Như Xé Bông Vải
20
Viễn Cổ Cấm Địa (cầu Phiếu Đề Cử)
21
Lại Có Một Vị Nguyên Thần Tiền Bối Ở Đây
22
Thâm Bất Khả Trắc (cầu Phiếu Đề Cử)
23
Lôi Đế Giác Mang Châm
24
Minh Kình, Thành
25
Xem Ra Cũng Không Phải Là Cùng Là Một Người
26
Thiếu Gia, Dựng Cái Tay
27
Có Mắt Không Biết Tiên Sơn
28
Ngươi Muốn Nghĩ Như Vậy Ta Cũng Không Có Cách Nào
29
Long Bàn Hổ Cứ Trướng Công Phu
30
Đời Trước Ân Oán
31
Nổ Kình Như Thuốc Nổ, Đánh Quyền Giống Như Bắn Pháo
32
Đánh Người Chuyên Đánh Mặt, Ta Chính Là Cha Ngươi!
33
Sương Trắng Bên Trong Thiên Môn Thôn
34
Phi Tử Thiếp
35
Xin Nhiều Chiếu Cố Niên Thiếu Gia
36
Có Thể Đem Đầu Đập Tiến Lồng Ngực Người!
37
Còn Sống Không Tốt Sao
38
Hắn Tráo Môn Ở Đâu
39
Hắn Lại Như Thế. . . Mạnh! !
40
Giá Trị 502 Vàng Đầu Người
41
Nhìn Không Thấu Nhìn Không Thấu
42
Trong Truyền Thuyết Cấm Kỵ Lực Lượng
43
Tiền Bối Giáng Lâm
44
Pháp Lực!
45
1 Định Gánh Vác Đặc Thù Nào Đó Sứ Mệnh
46
Ngươi Phát Hiện Khó Lường Chi Tiết
47
Là Hiểu Lầm Sao? Không Phải!
48
Đủ Loại Dị Tượng
Chọn khoảng: 1 - 48