Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Mạc Vũ Thanh Thông

Truyện có 36 chương.
1
Kiếm khí núi Mạc Can
2
Mây gió Động Đình
3
Tiểu vũ phi tinh trừng quần hung
4
Gặp gỡ nhau, lại sẵn quen nhau
5
Tâm xà, tâm Phật
6
Tử Phủ kỳ thư
7
Hai con chim ưng lạ
8
Ô Mông ngọc nữ bỡn đầu đà
9
Tập Hiền đài thượng quyết thư hùng
10
Kiếm Cô Trung chém đầu ma quái
11
Rắn thiêng ngậm thư báo tin dữ
12
Thần y diệu thủ cứu quần hùng
13
Biển rộng mênh mông chôn cốt Phật
14
Phụ nhân bụng dạ khôn lường
15
Mây thảm gió sầu trên Tiên Hà lĩnh
16
Màu nhuộm Tiên Hà lĩnh
17
Hối coi gian tặc làm tri kỷ
18
Nỡ đem Tây tử biến thành Mô mẫu
19
Ô Mông xà huyệt gặp duyên lạ
20
Uốn gối khom lưng thờ giặc Mãn
21
Máu liệt sĩ tưới đầu núi Ô Mông
22
Thần y tay độc giết Hồ nô
23
Truy Hồn mặc lệnh chém chim ưng
24
Kim tuyến đấu với kỳ xà
25
Quả quý hiếm tặng hai mỹ nhân
26
Tam tinh sáo nguyệt buộc Thần y
27
Dưới núi Ma Vân bàn độc kế
28
Thiên sơn kiếm khí chấn hoàng hôn
29
Tay trắng lòng son giết ưng khuyển
30
Kiếm quang san ảnh máu chan hòa
31
Hiển thần thông, chính tà đấu sức
32
Giáp chủ thần công phục La Hán
33
Nam nhi đại chí khôn cùng
34
Thí tướng mong vãn hồi cục diện
35
Dưới cây Quỷ trượng nguy hiểm thành nhân
36
Chim bay đã hết, cung còn để làm chi?
Chọn khoảng: 1 - 36