Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ma Vương Quy Lai

Truyện có 272 chương.
1
Tù Phạm Ý Chí [ lên ]
2
Tù Phạm Ý Chí [ hạ ]
3
Xấu xí Tiểu Yêu:[ lên ]
4
Xấu xí Tiểu Yêu:[ trung ]
5
Xấu xí Tiểu Yêu:[ hạ ]
6
Ma Vương thoát khốn [ lên ]
7
Ma Vương thoát khốn [ trung ]
8
Ma Vương thoát khốn [ hạ ]
9
Trên biển gặp nạn [ lên ]
10
Trên biển gặp nạn [ hạ ]
11
Người buôn bán bí hiểm [ lên ]
12
Người buôn bán bí hiểm [ hạ ]
13
Vĩ Đại hữu nghị [ lên ]
14
Vĩ Đại hữu nghị [ trung ]
15
Vĩ Đại hữu nghị [ hạ ]
16
Chiến Thần Lam Tinh [ lên ]
17
Chiến Thần Lam Tinh [ trung ]
18
Chiến Thần Lam Tinh [ hạ ]
19
Bốn mũi tên lui địch [ lên ]
20
Bốn mũi tên lui địch [ hạ ]
21
Ác Ôn Thiên Đường [ lên ]
22
Nửa đêm Thiên Sứ [ lên ]
23
Nửa đêm Thiên Sứ [ hạ ]
24
Thất Thải Thạch Đầu [ lên ]
25
Nước mất nhà tan [ lên ]
26
Nước mất nhà tan [ trung ]
27
Nước mất nhà tan [ hạ ]
28
Đạp vào Cố Thổ [ lên ]
29
Đạp vào Cố Thổ [ hạ ]
30
Thần Bí Trí Giả [ lên ]
31
Thần Bí Trí Giả [ trung ]
32
Thần Bí Trí Giả [ hạ ]
33
Phục Quốc chi tâm [ lên ]
34
Phục Quốc chi tâm [ hạ ]
35
Dạ Tập côn tộc [ lên ]
36
Dạ Tập côn tộc [ hạ ]
37
Lộ cứu Khốn Long [ lên ]
38
Lộ cứu Khốn Long [ trung ]
39
Lộ cứu Khốn Long [ hạ ]
40
Bí hiểm Quốc Vương [ lên ]
41
Bí hiểm Quốc Vương [ trung ]
42
Bí hiểm Quốc Vương [ hạ ]
43
Phát Triển Lực Lượng [ lên ]
44
chương và tiết tên bởi vì cần cải thành phát triển thế lực. Chương sau là: Tái Chiến băng liệt. Kính thỉnh chú ý. Thỉnh nhiều hơn tạp phiếu ah!!
45
Tái Chiến băng liệt [ lên ]
46
Tái Chiến băng liệt [ trung ]
47
Tái Chiến băng liệt [ hạ ]
48
Lang Tộc gia nhập liên minh [ lên ]
49
Lang Tộc gia nhập liên minh [ hạ ]
50
Quỷ Ảnh nhiều lần hiện [ lên ]
51
Quỷ Ảnh nhiều lần hiện [ trung ]
52
Quỷ Ảnh nhiều lần hiện [ hạ ]
53
Song Tử Huyễn Thần [ lên ]
54
Song Tử Huyễn Thần [ trung ]
55
Song Tử Huyễn Thần [ hạ ]
56
Kinh Hồn chi dạ [ lên ]
57
Kinh Hồn chi dạ [ hạ ]
58
Huyễn Thần đã đến [ lên ]
59
Huyễn Thần đã đến [ trung ]
60
Huyễn Thần đã đến [ hạ ]
61
Mượn đao giết người [ lên ]
62
Mượn đao giết người [ trung ]
63
Mượn đao giết người [ hạ ]
64
Số 28 Chương 09:: Khẩn cấp bố trí [ lên ]
65
Số 28 Chương 09:: Khẩn cấp bố trí [ hạ ]
66
Nguyệt Dạ đánh giết [ lên ]
67
Nguyệt Dạ đánh giết [ trung ]
68
Nguyệt Dạ đánh giết [ hạ ]
69
Quỷ Vương tức giận [ lên ]
70
Quỷ Vương tức giận [ trung ]
71
Quỷ Vương tức giận [ hạ ]
72
Đốt ngày Bảo Tàng [ lên ]
73
Đốt ngày Bảo Tàng [ trung ]
74
Đốt ngày Bảo Tàng [ hạ ]
75
Huyết tẩy khánh phủ [ lên ]
76
Huyết tẩy khánh phủ [ trung ]
77
Huyết tẩy khánh phủ [ hạ ]
78
Vận chuyển Bảo Tàng [ lên ]
79
Vận chuyển Bảo Tàng [ trung ]
80
Vận chuyển Bảo Tàng [ hạ ]
81
Ma Quỷ Mỹ Nhân [ lên ]
82
Ma Quỷ Mỹ Nhân [ trung ]
83
Ma Quỷ Mỹ Nhân [ hạ ]
84
Trao đổi nữ nhân [ lên ]
85
Trao đổi nữ nhân [ trung ]
86
Trao đổi nữ nhân [ hạ ]
87
Bỏ mạng Thiếu Nữ [ lên ]
88
Bỏ mạng Thiếu Nữ [ trung ]
89
Bỏ mạng Thiếu Nữ [ hạ ]
90
Thâm Hải thợ săn [ lên ]
91
Thâm Hải thợ săn [ trung ]
92
Thâm Hải thợ săn [ hạ ]
93
Tự rước lấy họa [ lên ]
94
Tự rước lấy họa [ hạ ]
95
Bí hiểm bị bắt [ lên ]
96
Bí hiểm bị bắt [ hạ ]
97
Dũng cảm Hồng Nhan [ lên ] ]
98
Dũng cảm Hồng Nhan [ trung ]
99
Dũng cảm Hồng Nhan [ hạ ]
100
Ba cái Ác Ôn [ lên ]
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 272