Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Ma Quân Cuồng Thần

Truyện có 60 chương.
1
Chôn Sống - QChân Ma Quật Khởi
2
Chân Ma Tâm Kinh
3
3:: Ta Cùng Mỹ Nhân Không Thể Nói Bí Mật
4
4:: Cùng Mỹ Phụ Tiếp Xúc Thân Mật
5
5:: Nam Nhân Vô Dụng
6
6:: Thu Mỹ Nhân Làm Thị Nữ
7
7:: Xin Lỗi, Đã Làm Bẩn Đại Bạch Thỏ Của Ngươi
8
8:: Giữa Ban Ngày Gặp Quỷ
9
9:: Tiền Trưởng Lão
10
10:: Vô Độc Bất Trượng Phu
11
11:: Giết Người Đoạt Công
12
Hai Đại Bạch Thỏ Thật Lớn
13
13:: Giết Chết Toàn Bộ
14
14:: Bí Mật Tuyệt Thế
15
15:: Hắc Nhật Đương Không
16
16:: Người Của Vạn Năm Trước!
17
17:: Vô Độc Bất Trượng Phu!
18
18:: Cửu U Sưu Hồn Đại Pháp
19
19:: Độ U Tỏa Hồn Đại Pháp!
20
20:: Hà Khinh Hàn
21
21:: Minh Vương Thể
22
22:: Cửu Đại Thần Thể
23
23:: Uy Bức Lợi Dụ
24
24:: Mỹ Nhân Hoảng Sợ
25
25:: Đại Tuyển Chọn Bắt Đầu
26
26:: Cường Đại Đến Mức Khiến Người Tức Lộn Ruột (thượng)
27
27:: Cường Đại Đến Mức Khiến Người Tức Lộn Ruột ! ( Hạ )
28
28:: Các Loại Hâm Mộ Cùng Ghen Tị
29
29:: Lập Uy!
30
30:: Huyết Tẩy!
31
31:: Ma Tính Hiển Lộ!!
32
32:: Nguyên Thần
33
33:: Âm Ma Môn
34
Lời Nói Ác Nghiệt
35
35:: Tiếu Diện Đồng Tử
36
36:: Cứu Mỹ Nhân Từ Trong Tay Bại Hoại
37
37:: Phát Uy!
38
38:: Cút Ngay! Tha Cho Ngươi Khỏi Chết!!
39
39:: Tuyệt Đối Hung Hăng Càn Quấy!!
40
40:: Lòng Dạ Bấn Loạn
41
Bị Mỹ Nhân Cường Hành Đẫy Ngã!
42
Đêm Khuya Không Tịch Mịch
43
Tư Tình Bại Lộ
44
Sơ Nhập Ma Vực
45
Chu Gia Thiên Tài!
46
Âm Độc
47
Săn Giết
48
Ma Triều!
49
Muốn Luyện Thử Công Pháp Này??
50
Ma Thi!
51
Ma Thi Phệ Hồn
52
Thần Thú!
53
Hỗn Nguyên Ngũ Hành Tứ Tượng Chân Quyết!
54
Dụ Người Nhất Ma Nữ
55
Ma Thi Oai
56
Huyết Thần Bất Diệt Pháp
57
Xâm Nhập Địa Mạch
58
Nhất Màu Hồng Phấn Song Tu!
59
Ma Vực Dị Biến!
60
Tuyệt Thế Thần Uy!
Chọn khoảng: 1 - 60