Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Lục Tiên

xonevictory · Hư Linh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
68 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Lý do đề cử: chỉ tác giả Tiêu Đỉnh của truyện Tru Tiên là đủ lý do rồi Cảm xúc mà truyện đem lại: thế là cũng có một bộ tiên hiệp hợp ý rồi Bình luận: đa số tiên hiệp đa số là dùng phép, kiếm này nọ, đọc hoài cũng nản, khi đọc Lục Tiên thì main sẽ sử dụng phù lục là chính. Đã nói về Tiểu Đình thì phải nói về việc tả tình cảm của lão Tiêu rất đỉnh, nên hãy đọc và cảm nhận đi.

baivong · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện này có chút liên hệ với Tru Tiên 2, tình tiết khá mạch lạc nhưng... theo mình thì không nên phí thời gian đọc. Khi có sự kiện xảy ra thì thường main luôn tiếp cận với đối tượng quá bá so với cấp hiện tại, rồi nhờ kỳ ngộ, dựa dẫm vào ai đó hoặc vào thanh Lục Tiên mà vượt qua. Còn với kẻ địch bình thường thì main vượt cấp, dùng tiền đè chết đối phương.

OE (open ending) tu luyện từng bước tình tiết logic