Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Diệp Phàm - Lục Địa Huyền Bí

Diệp Phàm

Diệp Phàm.
Nhân Vật Chính · Nữ · Đậu_Đậu

Là một người vui vẻ, lạc quan. Yêu thích màu hồng, ghét gián. Sợ đói, là con người may mắn. Học rất siêu.