Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Luân Hồi Vũ Điển

Truyện có 444 chương.
1
Tiêu Gia Thiên Tài - Chương Dập Phá Đầu
2
Thanh Mai Trúc Mã
3
Tiêu Gia Thiếu Chủ
4
Vượt Cấp Khiêu Chiến
5
Chia Binh Hai Đường
6
Lâm Vào Hiểm Địa
7
Rừng Cây Ám Sát
8
Rừng Cây Ám Sát
9
Ký Ức Khôi Phục
10
Cảnh Giới So Sánh
11
Nhất Kích Tất Sát
12
Đơn Thương Độc Mã
13
Rừng Cây Đuổi Trốn
14
Chiến Tiêu Dịch Vũ
15
Ảnh Vệ Truy Sát
16
Tử Chiến Đến Cùng
17
Sinh Tử Một Cái Chớp Mắt
18
Tuyệt Vô Tiên Hiện
19
Truyền Nhân Y Bát
20
Cưỡng Ép Thu Đồ Đệ
21
Cưỡng Ép Truyền Công
22
Tiêu Gia Chi Chủ
23
Đối Chất Nhau
24
Quyết Đấu Bắt Đầu
25
Một Chiêu Chiến Thắng
26
Trước Mặt Mọi Người Vạch Trần
27
Ở Trước Mặt Vu Hãm
28
Tin Tức Để Lộ
29
Tiêu Thăng Tiêu Thần
30
Trở Về Tiêu Gia
31
Tiêu Gia Lão Nhị
32
Khác Thường Cử Chỉ
33
Bất Diệt Ma Thể
34
Rèn Sắt Tu Luyện
35
Gặp Tiêu Nho Phong
36
Đường Hẻm Hoan Nghênh
37
Bị Ép Mà Chiến
38
Liên Tiếp Bại Hai Người
39
Khôi Lỗi Sư Hiện
40
Khôi Lỗi Võ Giả
41
Kỹ Năng Diệu Dụng
42
Ngàn Chiêu Hóa Rồng
43
Tiêu Uyên Xuất Thủ
44
Văn Nhân Tiểu Thư
45
Truyền Thụ Võ Học
46
Thi Đấu Bắt Đầu
47
Khôi Lỗi Ma Cung
48
Luận Võ Bắt Đầu
49
Đại Chiến Khôi Lỗi
50
Một Mâu Bại Địch
51
Bát Gia Tiêu Hỏa
52
Thi Đấu Sớm
53
Thế Như Chẻ Tre
54
Mưa Gió Nổi Lên
55
Nhân Quả Nhất Kích
56
Lâm Trận Phản Chiến
57
Một Chưởng Thành Phấn
58
Nhao Nhao Hiện Thân
59
Châu Phủ Nhúng Tay
60
Có Nữ Ở Xa Tới
61
Hai Nữ Chạm Mặt
62
Trần Tuyết Bí Ẩn
63
Khó Được Ấm Áp
64
Kỳ Nguyên Mạch Khoáng
65
Thiết Lập Trạm Ngăn Cản
66
Tiếp Quản Khoáng Mạch
67
Gặp Phệ Tinh Thú
68
Phệ Tinh Thú Tổ
69
Phệ Tinh Bộ Tộc
70
Đại Khôi Lỗi Thuật
71
Tiến Vào Thú Tổ
72
Tinh Thú Giằng Co
73
Truy Tung Cứu Mỹ Nhân
74
Hai Tay Bài Độc
75
Tìm Hiểu Tình Huống
76
Song Phương Tao Ngộ
77
Trực Tiếp Đánh Tan
78
Liên Thủ Xâm Phạm
79
Rừng Cây Chi Chiến
80
Huyền Thần Đỉnh Phong
81
Ngăn Chặn Cửa Hang
82
Lần Nữa Cứu Mỹ Nhân
83
Cưỡng Đề Cảnh Giới
84
Trở Về Mặt Đất
85
Tụ Chúng Khiêu Chiến
86
Khiêu Chiến Thăng Cấp
87
Một Người Quét Ngang
88
Trống Da Người
89
Tranh Giành Tình Nhân
90
Châu Phủ Quan Gia
91
Đường Túc Định Ngày Hẹn
92
Bí Văn Truyền Thuyết
93
Thí Luyện Bắt Đầu
94
Ghép Lại Đội Ngũ
95
Một Đường Thuận Lợi
96
Lâm Vào Trùng Vây
97
Kỹ Năng Mới Dùng
98
Kỹ Năng Tạm Mượn
99
Khôi Lỗi Dị Thú
100
Thu Phục Dị Thú