Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Lớp Học Kinh Dị

Truyện có 102 chương.
1
Chương 1: Chương Giới Thiệu Lớp Học
2
Chương 2: Lớp Học Có Ma
3
Chương 3
4
Chương 4: Thành Viên Thứ 30
5
Chương 5: Mới Quen Mà Như Thân Lâu Rồi
6
Chương 6: Chuyến Đi Chơi (P1)
7
Chương 7: Chuyến Đi Chơi (P2)
8
Chương 8: Chuyến Đi Chơi (P3)
9
Chương 9: Chuyến Đi Chơi (P4)
10
Chương 10: Chuyến Đi Chơi (P5)
11
Chương 11: Chuyến Đi Chơi (P6)
12
Chương 12: Chào Cờ
13
Chương 13: Người Tiếp Theo
14
Chương 14: 4 Người Chết
15
Chương 15: Sinh Nhật Anny
16
Chương 16: Thầy Chủ Nhiệm
17
Chương 17: Mục Tiêu Kế Tiếp
18
Chương 18: Có Đồng Minh?
19
Chương 19: Thầy Hiệu Trưởng
20
Chương 20: Lớp 12-7
21
Chương 21: Không Một Ai Bết Đến 12-7
22
Chương 22: Mục Tiêu Tiếp
23
Chương 23: Chương 23.
24
Chương 24: Cái Chết Của Minhi
25
Chương 25: Người Tiếp Theo
26
Chương 26: 5 Học Sinh Của Lớp 6
27
Chương 27: Sắp Thi Rồi!!!
28
Chương 28: Thi Cử....
29
Chương 29: Người Tiếp Theo
30
Chương 30
31
Chương 31: Thi Nấu Ăn
32
Chương 32
33
Chương 33: Có Người Chơi Khăm Lớp 8
34
Chương 34: 12-8 Trả Thù
35
Chương 35: 12-8 Trả Thù (Tt)
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: Nhóm Thứ Nhất
40
Chương 40: Chương 40.
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44: Chương 44.
45
Chương 45: Chương 45.
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49: Chương 49.
50
Chương 50: Chương 50.
51
Chương 51: Chương 51.
52
Chương 52: Chương 52.
53
Chương 53: Chương 53.
54
Chương 54: Chương 54.
55
hương 55: Chương 55.
56
Chương 56: Chương 56.
57
Chương 57
58
Chương 58: Chương 58.
59
Chương 59: Chương 59.
60
Chương 60: Chương 60.
61
Chương 61: Chương 61.
62
Chương 62: Chương 62.
63
Chương 63: Chương 63.
64
Chương 64: Chương 64.
65
hương 65: Chương 65.
66
Chương 66
67
Chương 67: Chương 67.
68
Chương 68
69
Chương 69: Chương 69.
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
hương 77: Chương 77.
78
Chương 78: Chương 78.
79
Chương 79: Chương 79.
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82: Chương 82.
83
Chương 83: Chương 83.
84
Chương 84: Cuối Cùng Cũng Về.
85
Chương 85
86
Chương 86: Thi Cử (1)
87
Chương 87: Thi Cử (2)
88
Chương 88: Phòng 1
89
Chương 89: Phòng 2
90
Chương 90: Phòng 3
91
Chương 91: 1 Phòng 4
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: Trận Chiến Bắt Đầu... Rồi Sao?
95
Chương 95: Chương 94.5
96
Chương 96: Chương 95
97
Chương 97: Chương 96
98
Chương 98 - Lời Tạm Biệt..
99
Chương 97
100
Chương 98
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 102