Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Long Vực Chiến Thần

Truyện có 1045 chương.
1
Trời Giáng Chân Hỏa
2
Khuất Nhục
3
Ly Hỏa
4
Đem Kiếm Của Ta Mang Tới
5
Diệp Thị Thập Tam Kiếm
6
Của Ngươi Minh Thú Đâu Này?
7
Chân Hỏa Thiên Ma
8
Chân Chính Thuần Thú Sư
9
Úc Phong Cùng Tiêu Kính
10
Âm Mưu
11
Của Ta Ly Hỏa? Chân Hỏa Thiên Ma ( Thượng)
12
Của Ta Ly Hỏa? Chân Hỏa Thiên Ma ( Hạ )
13
Nghịch Chuyển
14
Lên Đường
15
Tạm Trú Bên Cạnh Ao
16
Không Rõ Chi Vật
17
Hoắc Tĩnh
18
Thạch Cương Thành
19
Hắc Loa Cua
20
Hồng Phi Oánh
21
Chỉ Có Một Danh Ngạch
22
Ác Mộng
23
Thần Bí Lão Giả
24
Cổ Mộc Thị
25
Long Đồng Tử
26
Thủy Đảo ( Thượng)
27
Thủy Đảo ( Hạ )
28
Long Tâm
29
Bí Sửa
30
Xuyên Việt Loạn Thạch Hải
31
Một Đoạn Thăng Long Mạch
32
Quỷ Dị Lôi Đình
33
Bái Thú Chiến Danh Ngạch
34
Canh Tự Môn Trưởng Lão · Úc Phong
35
Kỳ Quặc ( Thượng)
36
Kỳ Quặc ( Hạ )
37
Không Độc Thứ Lân ( Thượng)
38
Không Độc Thứ Lân ( Hạ )
39
Trời Sanh Thuần Thú Sư
40
Cực Phẩm Tôi Thể Đan
41
Rèn Luyện Thăng Long Mạch
42
Hoàng Tuyền Lộ
43
Võ Tông Ưu Thế
44
Lộ Ra Răng Nanh
45
Tuyệt Cảnh
46
Trung Cấp Thuần Thú Thuật
47
Tử Vong Chi Vũ
48
Mục Tiếp Theo, Khảo Hạch Săn Bắn Tràng
49
Ngụy Thiên Lan Thú
50
Quang Âm Kém
51
Thật Thiên Lan Thú
52
Hái Tâm Người
53
Thanh Lôi Xà · Thiền Tử Thanh
54
Bị Ma Quỷ Ám Ảnh
55
Cung Xuyên Tuyết
56
Xà Tâm Cổ
57
Phục Sơn Mê Mang
58
Dùng Trí Thiên Lan Thú
59
Tuyệt Không Nương Tay ( Một )
60
Tuyệt Không Nương Tay ( Hai )
61
Tuyệt Không Nương Tay ( Tam )
62
Tuyệt Không Nương Tay ( Tứ )
63
Tuyệt Không Nương Tay ( Năm )
64
Tuyệt Không Nương Tay ( Sáu )
65
Hết Sức Căng Thẳng
66
Hàn Sơn Vs Độc Nhãn
67
Phục Sơn
68
Bỏ Tù
69
Ân Tình
70
Cho Ngươi Mượn Một Miếng Da
71
Ra Ngoài Ý Định
72
Tử Vong Vùng Biển
73
Biển Sâu Liên
74
Thí Luyện Bắt Đầu
75
Săn Đầu Thú · Lục Ma
76
Giết Hại
77
Chạy Thục Mạng
78
Tạm Thời Tránh Né
79
Xích Ma · Đoạn Nha
80
Hiểm Chiêu
81
Đấu Trí Đấu Dũng
82
Thánh Mộ Nhai
83
83 : Thi Hài Cùng Rượu
84
Cổ Họa
85
Không Tâm Linh
86
Mê Vụ Sâm Lâm
87
Sụp Đổ
88
Huyết Vụ
89
Tả Lân Thụ
90
Nổi Giận Chém Yêu Thụ
91
Quỷ Dị Lôi Ảnh
92
Thánh Đằng
93
Long Trong Lòng Một Đạo Khác Ý Niệm
94
Dục Huyết Chi Mẫu
95
Luyện Cốt Chi Địa
96
Công Dương Thân
97
Có Chút Mộng, Ngươi Không Xứng ( Một )
98
Có Chút Mộng, Ngươi Không Xứng ( Hai )
99
Có Chút Mộng,ngươi Không Xứng ( Tam )
100
Có Chút Mộng, Ngươi Không Xứng ( Tứ )