Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Long Mạch Võ Thần

Truyện có 58 chương.
1
Trông Mộ Thiếu Niên
2
Cửu Chuyển Hóa Long Quyết
3
Bởi Vì Ngươi Không Xứng
4
Luyện Dương Chưởng
5
Phiền toái tới cửa
6
Đột phá Luyện khí kỳ
7
Thanh hỏa lang
8
Trở về
9
Mộ bể, bia nứt, lòng người lạnh
10
Giang gia nguy cơ
11
Luyện đan thuật
12
Hợp tác
13
Luyện phù thuật
14
Phát tài
15
Tỷ thí Giang Hạo
16
Đột phá Thất phẩm huyết mạch
17
Trương gia Trương Sĩ Thành
18
Giang Dương, Giang Tử
19
Tông tộc tỷ võ
20
Nhận thua
21
Thắng liên ba trận
22
Tự mình giáo huấn
23
Há mồm chờ sung rụng
24
Ta còn chưa có đánh
25
Sau nay Giang gia chi chủ
26
Phát thệ
27
Ám ảnh sát thủ
28
Kim Lân Kiếm
29
Ám ảnh các chủ
30
Lấy tiền đè người
31
Bẫy người
32
Đấu giá hội
33
Vì lời này mà phát giá
34
Một chữ không xứng
35
Có một tiểu cô nương tìm ngươi
36
Rốt cuộc tìm được
37
Đối chiến Diêu Chính
38
Đem người đánh thành đầu heo
39
Dễ nói chuyện sao
40
Đàm phán
41
Ngưng huyệt đan
42
Đổi thân phận
43
Đánh cược
44
Rất đơn giản
45
Ngươi gã cho ta liền tốt
46
Vật còn sống
47
Kỳ quái phụ mẫu
48
Ngươi nguyện ý theo ta
49
Chờ ta đến cứu ngươi
50
Gặp phải người quen
51
Trả giá vốn liếng
52
Hỗn Loạn
53
Khiêu Nhai
54
Được cứu
55
Giang Thiên Thu Phong Ấn
56
Bởi vì không chào hỏi
57
Giang Đình khảo hạch
58
Kỳ Quái Kê
Chọn khoảng: 1 - 58