Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Lôi Quyền

Đỗ Bảo

Kiếm Cuồng
Nhân Vật Phụ · Nam

Tam tuyệt kiếm : kiếm cuồng Đỗ Bảo .

Thân xác này được tạo nên từ vô hạn kiếm.

Máu như sắt th...