Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Lời Nguyền Lỗ Ban

Truyện có 101 chương.
1
Bóng nửa đêm
2
Vầng khí động
3
Nghìn non trở
4
Cánh cổng mở
5
Tường ma hiện
6
Thuyền đỗ cửa
7
Giữa hai mắt
8
Điên phốc đạo
9
Yến quy lang
10
Bịt mắt phá
11
Mưa đỏ bay
12
Đường trong gương
13
Thú năm chân
14
Tam canh hàn
15
Thiên Canh vây
16
Trùng phá thể
17
Sâu minh linh
18
Bóng ma đè
19
Song tuyết lạnh
20
Nghìn mắt nhìn
21
Gã tí hon
22
Bách tuế anh
23
Hoa nung đồng
24
Viện trong viện
25
Đá Tam Thánh
26
Rìu Ban môn
27
Xung phá tuyết
28
Mắt Thi Vương
29
Người trở về
30
Đi Trong Tuyết
31
Ụ đá rời
32
Cửu cung mở
33
Người mất dấu
34
Gặp chim dữ
35
Theo tiếng đàn
36
Đâm trong hộp
37
Tạc quỷ hào
38
Tam trùng sát
39
Dứt áo tình
40
Kéo đao bắn
41
Ao đổi sắc
42
Phóng lửa thiêu
43
Tỳ bà bắn
44
Lá sen xoay
45
Trận mưa tà
46
Lừa xác khô
47
Tìm khe hở
48
Gã Người Đao
49
Âm khí tỏa
50
Gác Quan Minh
51
Ngự long cách
52
Cơn mưa máu
53
Xuống mũi rồng
54
Quỷ hỏa trúc
55
Giữa bùn nhơ
56
Mở mộ trôi
57
Rào khóa rồng
58
Băng tinh hàn
59
Phá thất ly
60
Nước tự trôi
61
Như tỉnh mộng
62
Hai lão kể
63
Chợt thức tỉnh
64
Chợt thức tỉnh
65
Kẻ săn đêm
66
Tiếng thét gầm
67
Vượt cầu băng
68
Phá trời mây
69
Phá trời mây
70
Đánh giữa chợ
71
Quân chi viện
72
Nghi ngờ khởi
73
Tìm quy tắc
74
Muôn trùng bắn
75
Đường khả nghi
76
Đột nhiên tỉnh
77
Người khó nhận
78
Bày sát trận
79
Giẫm thành đường
80
Đọ sắc bén
81
Đọ sắc bén
82
Lâm thế túng
83
Bôn hồng đạo
84
Loạn cao thấp
85
Ngói mai rùa
86
Ma hay người
87
Tam phong hồi
88
Vách nén khí
89
Ba bông lúa
90
Điện không xà
91
Nóng lạnh đổi
92
Trương phá huyệt
93
Đất rực lửa
94
Vạc bay phá
95
Trong mê cung
96
Gần bảo khiếp
97
Tìm chân tướng
98
Núi sạt lở
99
Xin được chết
100
Khe khó vượt
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 101