Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

26

Bình

193

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Tà Ma Thần Đạo

Dương Tinh

Hỗn Độn Ma Thần
Nhân Vật Chính · Nam

Spoiler

LẠNH LÙNG, VÔ TÌNH TẤT CẢ VỚI MỌI THỨ TRỪ NỮ NHÂN CỦA MÌNH