Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Linh Sĩ Vu Không

Tần Trảm

Nhân Vật Chính · Nam

Là một main bị xem thường, ấp trong lòng mong muốn trả thù vì thế lun cố gắng luyện tập để nâng c...