Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Linh Khí Thức Tỉnh: Từ 100 Tuổi Bắt Đầu Phản Lão Hoàn Đồng

CharlesPeter · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
71 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay, mới lạ, tình tiết logic

không yy