Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

10

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Linh Khí Thức Tỉnh: Thiên Phú Ngàn Tỉ Lần

Renaelf · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

hay nha truyện hấp dẫn

0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay , phong cách khá mới mẻ