Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Tải Ebook Truyện Liên Minh Huyền Thoại Chi Truyền Kỳ Trở Về EPUB

Chỉ tài khoản Premium mới có thể thực hiện việc tải file truyện Liên Minh Huyền Thoại Chi Truyền Kỳ Trở Về EPUB. Đối với các chương VIP, chỉ khi đã mua chương mới có thể tải, máy sẽ tự động bỏ qua các chương chưa mua. Bạn nên tải 1 lần dưới 500 chương thì sẽ ít bị lỗi hơn. Các chương VIP sẽ tải lâu hơn chương thường.

Hệ thống sẽ tự động hoàn thành việc tạo file EPUB gửi link tải cho bạn thông qua hệ thông Thông Báo ở Trung Tâm Cá Nhân. Thông thường tác vụ sẽ hoàn thành trong vòng 10-20 phút.