Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Lãnh Chúa Uy Vũ

Truyện có 335 chương.
1
Xuyên Qua Thành Dã Quái
2
Tiến Hóa
3
Chiến Tranh
4
Phát Hiện
5
Phát Hiện Player
6
Giết Chết Player
7
Trở Thành Tiểu Boss
8
Hàng Xóm
9
Lần Thứ Hai Hành Động
10
Thắng Lợi
11
Lập Công Sốt Ruột
12
Vây Thôn
13
Công Thôn
14
Trọng Thưởng
15
Tình Thế Nghiêm Trọng
16
Mượn Đao Giết Người
17
Đặt Bẫy
18
Ngày Càng Rắc Rối
19
Tình Cảnh Đáng Lo
20
Bug
21
Đánh Xong Liền Chạy
22
Trở Thành Thống Lĩnh
23
Mục Tiêu
24
Bắt Đầu Hành Động
25
Chắn Môn
26
Bộ Xương Vương
27
Hiểm Cảnh
28
Lắc Lư Bộ Xương Vương
29
Hợp Tác
30
Địa Đạo Tập Kích
31
Khai Chiến
32
Chịu Chết
33
Chiếm Cứ Địch Thôn
34
Sứ Giả
35
Lựa Chọn
36
Thu Hoạch
37
Phản Bội
38
Xâm Lược Minh Hữu
39
Huyết Nguyệt Giáo Chủ Đối Đầu
40
Cường Địch
41
Nan Đề
42
Mở Rộng Tự Tin
43
Ra Tay Mục Tiêu
44
Bất Ngờ Tin Tức
45
Tái Chiến Vong Linh
46
Triển Khai Hành Động
47
Cương Thi?
48
Nhược Điểm
49
Chạy Trốn Cương Thi
50
Trùng Chiếm Bộ Xương Động
51
Thảo Nào Lãnh Địa
52
Đánh Lén
53
Thực Lực Cách Xa
54
Người Chế Tạo Búp Bê
55
Quái Lạ Tính Cách
56
Trả Thù
57
Khủng Bố Năng Lực
58
Bị Bức Ép Tham Chiến
59
Npc Lui Binh
60
Sắp Chết Phản Công
61
Tham Sống Sợ Chết
62
Quái Vật Liên Quân
63
Quý Giá Skill
64
Phá Tường Thành
65
Cắt Đất Hứa Hẹn
66
Đánh Lén
67
Âm Mưu
68
Bộ Tộc Tiến Hóa
69
Tham Chiến Đề Nghị
70
Thừa Dịp Cháy Nhà Hôi Của
71
Tham Chiến
72
Các Hiển Thần Thông
73
Boss Tiểu Đội
74
Cạm Bẫy
75
Vong Linh Boss
76
Tức Giận
77
Kết Thúc
78
Cảnh Cáo
79
Bất Ngờ Phát Hiện
80
Quái Vật Trang Bị Phương Thức Chế Tạo
81
Vây Thành
82
Không Tạo Thành Được Uy Hiếp
83
Quái Vật Công Thành?
84
Player Quá Nhiều
85
Mai Phục
86
Đặc Thù Người Bắn Tên
87
Mục Đích Đã Thành
88
Xâm Lược Kế Hoạch
89
Cứng Rắn Thái Độ
90
Đạt Thành Thỏa Thuận
91
Phản Công Vong Linh
92
Liều Lĩnh Ngộ Phục
93
Triển Khai Hành Động
94
Chiếm Đoạt Liên Minh Quái Vật
95
Khai Chiến
96
Nhược Điểm
97
Giao Chiến
98
Lá Bài Tẩy
99
Lui Binh
100
Dẫn Xà Xuất Động