Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Lăng Thiên Kiếm Thần

nhatnhat117647 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tiếc quá không có sắc..

Ma_Đạo_Vô_Tình · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay, hấp dẫn, nôi dung lôi cuốn, đáng đọc ak

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!