Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Truyện có 122 chương.
1
Trước ngày tuyển tú
2
Trước ngày tuyển tú 2
3
Tham tuyển
4
Thượng cương tiền bồi huấn
5
Nổi lên sóng gió
6
A Dư bị mưu hại
7
Thật nhiều quả mơ
8
Điện tuyển lưu bài
9
Sắp vào cung
10
Được chọn đầu tiên
11
A Uyển thị tẩm
12
Thỉnh an phong
13
Trực diện tranh đấu
14
Ngươi tới ta đi
15
Trăng trong ao sen
16
A Uyển sinh bệnh
17
Bị người tính kế
18
Tương kế tựu kế
19
Tương kế tựu kế 2
20
Vũ lộ quân triêm
21
Tình cờ gặp Châu tần
22
Tình Cờ Gặp Châu Tần (2)
23
A Uyển phong tần
24
Tính toán của hoàng thượng
25
Yết kiến thái hậu
26
Sinh Nhật Hoàng Hậu
27
Sinh Nhật Hoàng Hậu (2)
28
Vật hi sinh A Uyển
29
Hiền phi nương nương
30
Nửa vui nửa buồn
31
Tới cửa gây sự
32
Chuyển biến bất ngờ
33
Thổ phỉ A Uyển
34
Mang thai vào trung thu
35
Ly sơn thu vây
36
Về vấn đề nữ hồng
37
Cửa ải cuối năm nhiều chuyện
38
Sinh nhật A Uyển
39
Quà sinh nhật
40
Long nhan nổi giận
41
Tử tự canh nan
42
Sinh non
43
Xử lý
44
Tứ hôn
45
Cung quyền
46
Hậu tục
47
Phân lệ
48
Thỉnh cầu
49
Thỉnh tội
50
Chương 51
51
Quý thủy*
52
Biệt Uyển
53
Trẫm
54
Dưới ánh trăng
55
Phì chương
56
Công chúa
57
Chương 58
58
Ngắm hoa
59
Phần thưởng làm thơ
60
Bất dưỡng
61
Chương 62
62
Không được tự nhiên
63
Vi huân
64
Sinh con trai
65
Tranh đoạt
66
Thổ lộ
67
Khuynh thành
68
Hạ lễ
69
Bới móc
70
Nghỉ hè
71
Du viên
72
Chương 73
73
Xảy ra chuyện
74
Dạo đêm
75
Lợi dụng
76
Xử lý
77
Khiêu khích
78
Trượng trách
79
Bao che khuyết điểm
80
Biểu muội
81
Kết cục
82
Thị tật
83
Dưỡng bệnh
84
Tiếc nuối
85
Biến cố
86
Ngấm ngầm mưu tính
87
Gia quyến
88
Lễ mừng năm mới
89
Hoang mang
90
Cố ý
91
Dạ tham (dò xét ban đêm)
92
Trầm phi
93
Đầy tuổi (thôi nôi)
94
Canh một
95
Tâm tư
96
Xuất gia
97
Thịnh nộ
98
Nhị ca
99
Hy vọng
100
Không cần
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 122