Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Kinh Thiên Kiếm Đế

Ma___Tộc · Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, main sát phạt

Tinh_quang_huyết_vũ · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
93 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay lắm, mong ra đều

ChúcNguyệt · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
83 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nội dung truyện hay

ĐịaNgụcLuânHồi · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
88 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đọc tốt nội dung hay

snells · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay.Main sát phạt quyết đoán,trọng tình trọng nghĩa

Quỷca2.0 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tuyệt hay rất đc đọc ổn

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay!