Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

44

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị( Dịch)

tuankhai_148 · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay đấy, ta thích đọc thể loại bá từ đầu như này!

không não tàn
linibi · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Nhân vật bá quá, ngoài tác giả ra thì không ai biết main ở cảnh giới nào và bá như thế nào!