Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

15

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Kiếm Đạo Tà Tôn

Truyện có 1588 chương.
1
Tông Sư linh hồn
2
Kiếm Khí
3
Hữu Tình Kiếm Đạo, Vô Sinh Kiếm Đạo
4
Bích Thủy Kiếm thuật đại viên mãn
5
Về sau, không yêu cầu người
6
Đi làm người bình thường đi!
7
Không có địa vị có thể nói
8
Xuất kiếm!
9
Không thương hương tiếc ngọc
10
Vứt bỏ cùng quật khởi
11
Không rời không bỏ
12
Không được thiên phú
13
Danh Kiếm Đoạn Sầu
14
Kiếm Linh
15
Chờ ngươi đến ta Tuyết Vực dương danh!
16
Kiếm chi huyễn cảnh
17
Ác Quỷ Song Sát
18
Phong Linh Tị Trần giáp
19
Long Hình Kiếm Thuật
20
Kiếm Chi Bi Minh
21
Đúc thành sai lầm lớn?
22
Hữu Tình Kiếm Đạo
23
Công tử, chúng ta có thể từng gặp?
24
Vậy ngươi thích không?
25
Hào khí thiếu nữ
26
Nguồn gốc từ trí nhớ rung động
27
Nhất định phải lĩnh ngộ Kiếm Khí!
28
Không thể khinh thường
29
Cái gì, mới là Kiếm Ý?
30
Ngộ!
31
Hắn cũng là tên phế vật kia?
32
Bất quá là cái con hoang a!
33
Không biết điều
34
Lựa chọn
35
Kiếm Khí Nhất Trọng Thiên, diễn hóa Kiếm Ý!
36
Ngưng tụ kiếm hình linh hồn
37
Kiếm Khí Nhị Trọng Thiên
38
Yêu nghiệt thiên phú!
39
Hình Ý Thương Long kiếm!
40
Một kiếm ra mà thiên địa kinh hãi!
41
Chu gia giáo trường
42
Chu Vong Trần chi tử, chỉ ta Chu Diễn một người!
43
Đế Khí
44
Ngộ tính kiểm trắc
45
Thu chi kiếm, Khô Héo Áo Nghĩa
46
Đế Khí Kiếm Thể?
47
Ngộ tính thành tích hết hiệu lực!
48
Khí Trụ kiểm trắc, cực hạn chấn kinh!
49
Ngươi lại muốn giết ta?!
50
Quỳ xuống!
51
Danh chấn Thương Lan thành!
52
Dài tuấn có như vậy nổi tiếng sao?
53
Biếu tặng
54
Tiêu Dao Chủ Thành
55
Tiếp ta tam kiếm không chết, ngươi liền có thể rời đi!
56
Kim Kiếm chi ấn
57
Song Kiếm Thể
58
Giằng co Chu Vân Thiên
59
Thương Lan thành một đám rác rưởi?
60
Giận!
61
Vạn Quỷ Kiếm Trủng câu chuyện
62
Đánh vỡ ràng buộc, Chân Linh Cấp thiên tài!
63
Điên cuồng giằng co!
64
Đế Khí Kiếm Ý
65
Hoang Long quyền ý cùng kiếm đạo
66
Thượng Thiện Nhược Thủy kiếm thuật
67
Hối tiếc không kịp
68
Ta kiếm, chỉ giết người!
69
Ta mời ngươi uống rượu
70
Đáng sợ nữ tử
71
Dụng ý ở đâu?
72
Kiếm Nguyên Nhất Trọng Thiên
73
Nhập Kiếm Nguyên Trì
74
Ngưng luyện Viễn Cổ Chi Huyết
75
Chu Diễn chết?
76
Kiếm Tâm Thông Minh, thứ ba Khí Trụ!
77
Chiến lực gần 5!
78
Bí mật
79
Linh Hà Bí Cảnh
80
Liên Tâm về Liên Tổ
81
Âm Dương Ngũ Hành, Kiếm Tâm Chân Đạo
82
Ngộ đạo Thanh Tâm Liên
83
Linh Hà Thanh Liên Giáp
84
Trở về
85
Lần nữa nhục nhã
86
Quỳ xuống đất thổ huyết
87
Rút hồn luyện chế Kiếm Linh
88
Bỏ ta ai! Có ta vô địch!
89
Tỷ muội tình đoạn
90
Bễ nghễ thương sinh chi Kiếm Đạo Chân Giải
91
Liên Tử Tẩy Hồn
92
Cửu Nguyên Luân Hồi mở ra
93
Tử Viêm
94
Lôi Hỏa Uẩn Đạo Liên
95
Không có khả năng lưu giữ tại thiên tài!
96
Ba hồn bảy vía, Đế Khí Phế Thể
97
Nam Thiên Môn, Cửu Quang Trụ
98
Người này biến thái, bớt tiếp xúc thì tốt hơn
99
Mộ Sơn mở
100
Ám sát