Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

YY-Convert

khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)

Thể loại Xuyên Không Nữ Cường Nữ Phụ
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 37,057
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2019
Độ tuổi 5+
Yêu cầu Phải đăng nhập mới có thể đọc

Giới Thiệu Truyện khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”.

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ.

P/S: khuyến cáo các đạo hữu nên đọc từ 300c trở đi, trước đó thật sự rất phế, sau thì sảng vô cùng ^^

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)!

Chương Mới Nhất khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)

Chương 43
Ch.43
Chương 42
Ch.42
Chương 41
Ch.41
Chương 40
Ch.40
Chương 39
Ch.39