Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

150

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Khải Huyền Nhân Đế

0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đây là một câu chuyện hư cấu về một thế giới hư cấu, mọi tổ chức, nhân vật, tôn giáo, lịch sử trong truyện đều là hư cấu.

Sau khi Thế Giới được tái sinh, Nhân Giới - Kỷ Nguyên Huỷ Diệt cũng qua đi, gã Phàm Nhân ấy quyết định lựa chọn ẩn cư về nơi chốn dung thân cũ của hắn - Trái Đất, để hưởng thụ một cuộc sống an nhàn như bao người bình thường mà hắn vẫn hằng nghĩ tới.

Nhưng, sự việc sẽ không bao giờ như hắn nghĩ.

Hắn là kẻ đã mất đi Nhân Tính của một Con Người.