Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

29

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Truyện có 1415 chương.
702
Nghi Hoặc, Tuyệt Vọng, Sụp Đổ
703
Hoặc Là Chết, Hoặc Là Chờ Chết
704
Tầng Tầng Lớp Lớp Yêu Nghiệt
705
Thu Phục Chu Trung Dịch?
706
Chỉ Cần Một Chiêu
707
Vương Gặp Vương
708
Thăm Dò
709
Quyết Chiến Thần Sơn Chi Đỉnh
710
Chu Trung Dịch Báo Thù
711
Đông Uẩn Công Tử Hối Hận
712
Bại Vào Tán Tu
713
Chuyển Thế Trùng Tu
714
Không Có Hảo Ý
715
Quần Hùng Vây Công
716
Cũng Là Kẻ Thất Bại
717
Tuy Bại Nhưng Vinh
718
Cuối Cùng Quyết Chiến
719
Kịch Chiến
720
Một Tôn Ma
721
Cường Đại Cổ Dận
722
Cường Cường Va Chạm
723
Tần Sư Đệ, Ngươi Thắng
724
Nhất Đại Truyền Kỳ
725
Tứ Đế Thủ Thư
726
Là Lúc Này Rồi
727
Một Lần Là Xong
728
Vây Quét Chu Trung Dịch
729
Tình Thế Nguy Hiểm
730
Ngoan Cố Chống Cự
731
Ngộ Đạo
732
Đánh Với Ta Một Trận!
733
Trong Lòng Bất Bình Chi Ý, To Đến Hôm Khác?
734
Một Kiếm Phá Càn Khôn
735
Tuyệt Vọng Chu Trung Dịch
736
Tứ Đế Thủ Thư Uy Năng
737
Chu Trung Dịch Cái Chết
738
Nửa Ngày Ôn Nhu
739
Ma Giới Tâm Pháp
740
Tin Dữ
741
Chính Huyền Thần Tông
742
Đại Nhân Vật
743
Ngươi Hiểu Chưa?
744
Trở Mặt
745
Chỉ Có Thể Hi Sinh Hắn
746
Trác Tử Hàng
747
Cái Bẫy
748
Chết Mất Thế Giới
749
Vây Giết
750
Thần Đình Thế Cục
751
Tử Vi Đế Tử
752
Vượt Yêu Nghiệt, Liền Chết Càng Nhanh
753
Chết Hay Không?
754
Chính Huyền Thần Tông Sầu Lo
755
Thế Sự Vô Thường
756
Dung Hợp Tứ Đại Đế Cấp Công Pháp
757
Vạn Thần Pháp Điển Thuế Biến
758
Chuẩn Bị Động Thủ
759
Để Mắt Tới Tống Thị Nhất Tộc
760
Lập Kế Hoạch
761
Tả Thần Tướng
762
Huy Hoàng Đại Thế
763
Cuồn Cuộn Sóng Ngầm
764
Đến Cùng Là Ai Phách Lối
765
Đường Đến Chỗ Chết
766
Kế Hoạch Bắt Đầu
767
Trận Chiến Này, Diệt Tống!
768
Thẹn Quá Hoá Giận
769
Vạn Thần Hàng Lâm
770
Âm Mưu Kinh Thiên
771
Nhược Điểm Lớn Nhất
772
Lật Bàn Hi Vọng?
773
Tống Trung Quân Tuyệt Vọng
774
Sự Kết Thúc Của Một Thời Đại
775
Tống Thị Nhất Tộc Tận Thế
776
Hủy Hoại Chỉ Trong Chốc Lát
777
Diệt Tộc
778
Triệt Để Rơi Đài
779
Hữu Thần Tướng
780
Tham Kiến Tả Thần Tướng!
781
Nổi Lên
782
Chúng Bạn Xa Lánh
783
Đại Cục Đã Định
784
Giết Được Thỏ, Mổ Chó Săn
785
Gõ Tả Thần Tướng
786
Chu Vô Cực Lựa Chọn
787
Đế Tử Điện Hạ
788
Thần Đế Quyết Định
789
Thần Giới Thiếu Chủ
790
Báo Thù Chi Tâm
791
100 Vạn Thần Ma Chúc Một Người!
792
Cùng Hưởng Chư Thiên, Tổng Trấn Thần Đình!
793
Chân Chính Kẻ Thống Trị
794
Xưng Đế
795
Cái Thế Giới Này Bí Mật
796
Vị Thứ Hai Nữ Khí Vận Chi Tử
796
Vị Thứ Hai Nữ Khí Vận Chi Tử
797
Không Đơn Giản Thân Thế
798
Hệ Thống Tiến Hóa
799
Thái Cổ Thần Huyền Kiếm
800
Ninh Nguyệt Phức