Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

29

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Truyện có 1415 chương.
602
Chúc Kỳ Phong
603
Sinh Lòng Bất Mãn
604
Giết Nó Bạn, Đoạt Vợ Hắn
605
Giết Bạn
606
Tin Dữ
607
Chúc Kỳ Phong Thống Khổ
608
Liền Hận Tư Cách Cũng Không Có
609
Diệt Môn Phong Thị
610
Có Tư Cách Chết Tại Ta Trong Tay
611
Cho Chúc Kỳ Phong Đại Lễ
612
Khinh Người Quá Đáng!
613
Lại Thụ Đả Kích!
614
Giấu Giếm Sát Cơ
615
Thống Khổ Càng Lớn Còn Đang Chờ Ngươi
616
Đại Chấp Sự
617
Do Dự
618
Có Quyền Cự Tuyệt Sao?
619
Chúc Kỳ Phong, Về Sau Cũng Không Cần Gặp
620
Ta Không Muốn!
621
Dao Động
622
Khuất Phục
623
Lục Thành Quân Dã Tâm
624
Đau Lòng Như Dao Cắt
625
Thù Này Không Báo, Thề Không Làm Người!
626
Làm Sao Có Thể Tiêu Tan
627
Vứt Bỏ Hết Thảy
628
Giác Ngộ
629
Xong
630
Chúc Kỳ Phong Kế Hoạch
631
Vạn Chúng Chờ Mong
632
Tần Đình! ! !
633
Cầu Tình
634
Không Biết Tốt Xấu
635
Đáng Đời
636
Tầm Nhìn Hạn Hẹp, Tầm Thường Thôi
637
Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả
638
Lập Tức Phân Cao Thấp
639
Lòng Dạ Rộng Lớn?
640
Đành Phải Thành Toàn Ngươi
641
Thân Tử Đạo Tiêu
642
Không Trách Tần Thần Hầu
643
Hạo Kiếp Kết Thúc
644
Số Trăm Vạn Năm Luân Hồi
645
Thần Đế Ban Thưởng
646
Hi Sinh Một Cái Thần Tôn
647
Tứ Đế Hội Minh
648
Rốt Cục Thành Thần
649
Gặp Lại
650
Chủ Tớ Gặp Nhau
651
Cực Hạn Rung Động
652
Vinh Hoa Phú Quý
653
An Bài Đám Người
654
Nhiếp U Cùng Bùi Nguyên Hiện
655
Cân Bằng Chi Đạo
656
Luyện Hóa Thần Hỏa
657
Kẻ Tài Cao Gan Cũng Lớn
658
Tần Đình Sai Lầm
659
Cuối Cùng Thành Thần Chủ
660
Chư Thần Cúng Bái
661
Đại Thế Đã Thành
662
Hội Minh Đêm Trước
663
Trường Sinh Thần Đế
664
Cổ Dận
665
Một Cái Thần Thoại
666
Còn Thế Nào Đấu?
667
Thần Đô
668
Thần Đô Đấu Giá Hội
669
Tranh Luận Tạo Thế
670
Tứ Đế Tề Tụ
671
Thần Đô Thương Hội Thành Ý
672
Ranh Giới Cuối Cùng
673
Vi Tiên Tử
674
Vi Tiên Tử Xấu Hổ
675
Đấu Giá Hội Mở Ra
676
Khởi Đầu Tốt Đẹp
677
Lưu Ly Trú Nhan Quả
678
Không Nhìn Tồn Tại
679
Ngươi Tính Là Gì Đồ Vật?
680
Vô Cực Thần Hỏa
681
Nhất Định Phải Được
682
Quyền Quý Bên Trong Quyền Quý
683
Áp Trục Bí Bảo
684
Bỏ Vào Trong Túi
685
Hội Minh Mở Ra
686
Tứ Đế Luận Đạo
687
Nhất Chi Độc Tú
688
Vị Trí Thứ Tám Khí Vận Chi Tử
689
Chu Trung Dịch
690
Cố Nhân Tới Thăm
691
Cầu Cứu
692
Bênh Người Thân Không Cần Đạo Lý
693
Nguy Hiểm Nhất Khí Vận Chi Tử
694
Vô Địch Lưu
695
Đông Uẩn Công Tử
696
Thiên Kiêu Thi Đấu
697
Vẽ Ra Một Cái Thế Giới
698
Thi Đấu Bắt Đầu
699
Thành Toàn Các Ngươi
700
Một Quyền Đánh Chết Thần Chủ
701
Không Thể Nào Hiểu Được Cấp Độ