Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

28

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Truyện có 1381 chương.
1
Huyền Huyễn Cao Phú Soái?
2
Chiến Thiếp!
3
Đấu Pháp
4
Toàn Trường Áp Chế (cầu Hoa Tươi Cất Giữ)
5
Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu
6
Ngươi Cũng Xứng?
7
Trăm Năm Về Sau, Ai Dám Tranh Phong?
8
Lấy Lòng (cầu Hoa Tươi Cất Giữ)
9
Giang Trung Bạch
10
Diệp Thu Xuất Hiện!
11
Xử Trí
12
Giai Nhân Tới Chơi
13
Người Nào Dẫn Đội?
14
Thái Vũ Phi Lâu
15
Dạy Bảo
16
Ngàn Dặm Thần Phủ
17
Kháo Sơn Thành
18
Vạn Chúng Chú Mục
19
Xung Đột
20
Nghiêm Hàn!
21
Một Chỉ Thất Bại
22
Quỳ Xuống Cho Ta!
23
Mỹ Nhân Hôm Qua
24
Chúng Phái Tề Tụ
25
Đại Ma Đột Kích!
26
Phong Hoa Tuyệt Đại (cầu Hoa Tươi Cất Giữ)
27
Túc Địch!
28
Ngàn Người Chỉ Trỏ
29
Truy Sát
30
Ẩn Núp
31
Xuất Thủ Cứu Giúp
32
Địa Cung Xuất Hiện!
33
Cút Cho Ta!
34
Biết Bao May Mắn Quá Thay!
35
Cứu Mỹ Nhân
36
Mỹ Nhân Tâm Nghĩ
37
Tập Kích!
38
Tình Thế Nguy Hiểm
39
Lửa Giận
41
Bố Cục
42
Thiên Kiêu Chi Chiến!
43
Thu Lưới
44
Hết Đường Chối Cãi
45
Thân Bại Danh Liệt
46
Diệp Thu Bỏ Mình
47
Hậu Sự
48
Tình Định
49
Trong Tông Phản Ứng
50
Trảm Thảo Trừ Căn
51
Thanh Thành Diệp Gia!
52
Diệp Gia Mạt Lộ
53
Diệp Gia Hủy Diệt
54
Tâm Tính Chuyển Biến
55
Vạn Thần Pháp Điển
56
Tần Đế
57
Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh
58
Thánh Tử Đại Điển
59
Luyện Hóa Linh Lão
60
Hấp Thu Thần Niệm
61
Phong Lưu
62
Thần Thú Chân Long
63
Trưởng Lão Điện Chi Mời
64
Huyền Đô Tiên Vực
65
Huyền Thiên Thánh Tử
66
Tiên Vực Mở Ra
67
Cự Mãng
68
Hạ Văn Phủ
69
Thà Giết Lầm, Không Thể Buông Tha!
70
Đuổi Bắt
71
Thu Phục
72
Trước Giờ Đại Chiến
73
Tối Cường Chi Chiến
74
Một Quả Lưu Tinh Vẫn Lạc
75
Thân Ngoại Hóa Thân
76
Toàn Quân Bị Diệt
77
Ta Một Chỉ Liền Có Thể Đè Chết Ngươi
78
Rời Đi
79
Ngày Xưa Nguồn Gốc
80
Vu Oan Hãm Hại!
81
Khiêu Khích
82
Mới Khí Vận Chi Tử!
83
Khí Vận Chi Tử Là Nữ Tử?
84
Tô Chỉ Đồng
85
Minh Tâm Tông Chưởng Giáo
86
Có Tư Cách Làm Ta Thị Thiếp
87
Thánh Khí
88
Nguyên Thủy Môn Dã Vọng
89
Một Cái Lưới Lớn
90
Thương Vũ Hầu
91
Uy Bức Lợi Dụ
92
Thuyết Phục Lư Thị
93
Bức Hôn (thượng)
94
Bức Hôn (hạ)
95
Khuất Phục
96
Đông Hoang Thế Cục
97
Tô Phu Nhân
98
Trưởng Lão Điện Chi Nghị
99
Tần Đình Dã Tâm
100
Ngọc Kinh Huyền Đô Đan
101
Tô Chỉ Đồng Biến Hóa