Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Thiên Đế

Truyện có 869 chương.
1
Vượt Qua Biến Tiểu Bạch Hổ, Một Bàn Tay Tiêu Diệt Thánh Địa
2
Mở Ra Nhân Thể Thần Tàng, Mở Ra Hạn Chế Khí 25
3
Hỏa Quốc Hỏa Linh Nhi, Đại Hạ Hoàng Triều Tiểu Ni Cô Hạ Nhất Lâm 35
4
Không Có Ý Tứ Không Có Nắm Chắc Tốt Cường Độ, Đánh Thổ Huyết 45
5
Khổ Cực Đạo Thành Không 55
6
Tiểu Niếp Niếp Có Đại Bối Cảnh? ! 15
7
Tiểu Bạch Rất Linh Tính 25
8
Vạn Kiếp Giáo 35
9
Tiểu Hổ Tay Đập Ra Cái Tiên Điện 45
10
Giảm Bớt Năm Năm Hóa Hổ Thời Gian 55
11
Thịt Muỗi Cũng Là Thịt A 15
12
Thánh Hiền Thời Cổ Bí Cảnh 25
13
Tiểu Niếp Niếp Người Sau Lưng Là Vô Trần Lão Đạo? 35
14
Địa Cung Mở Ra Sáng Chói Thời Đại 45
15
Bạch Linh Quỷ Vụ 55
16
Sợ Là Cái Giả Con Hổ Nha 15
17
Vạn Kiếp Giáo Tính Kế 25
18
Yêu Long Đại Thánh 35
19
Phong Cách Này Rất Không Đúng 45
20
Cho Phép Ngươi Sờ Sờ Ta Cao Quý Tiểu Hổ Trảo 55
21
Thánh Nhân Khí Thế! 15
22
Ngươi Cùng Vô Trần Lão Đạo Quan Hệ Gì 25
23
Có Vẻ Như Có Thể Tu Luyện Giết Thời Gian 35
24
Bổ Thiên Các 45
25
Tế Linh Đại Nhân Cùng Lý Phàm Đối Thoại 55
26
Tế Linh Khôi Phục, Tuyệt Thế Cường Giả Đều Hiện 15
27
Ta Không Phải Một Người Tốt
28
Quá Mạnh, Mạnh Đến Mức Rối Tinh Rối Mù 35
29
Như Biển Lớn Linh Hồn 45
30
Bổ Thiên Các Kết Thúc 55
31
Hỏa Quốc Hoàng Cung 15
32
Thái Sơ Cổ Khoáng 25
33
Ngươi Đi Nhầm Đường 35
34
Đối Hỏa Linh Nhi Đổi Mới Nhận Biết? 45
35
Sự Tình Khác Thường Tất Có Nguyên Nhân 55
36
Hoài Nghi Nhân Sinh Trương Lão 15
37
Là Cái Này... Đường? 25
38
To Bằng Đầu Người Tiên Lệ Lục Kim 35
39
Hỏa Quốc Hoàng Chủ
40
Vô Trần Lão Đạo Muốn Chọn Đồ Đệ 55
41
Diêu Quang Thánh Tử Cũng Tới 15
42
Vô Trần Lão Đạo Sư Tôn 25
43
Làm Cho Người Khủng Bố Thân Thể Lực Lượng 35
44
Lời Nói Ra Chết Người Không Đền Mạng 45
45
Vi Vi 55
46
Giết Tới Thế Gian Không Người Dám Thành Đế 15
47
Thần Nữ Tử Thúy Ngưng 25
48
Bề Ngoài Không Tệ Thì Hắn 35
49
Cắt Ra Thiên Nguyên Quả 4 5
50
Quy Tiên Thanh Kim
51
Na Di Tinh Không, Đi Cửu Thiên Thập Địa Tinh Vực
52
Thế Giới Này Quá Điên Cuồng
53
Quyết Định Tiến Vào Cấm Khu
54
Người Chết Mới Đi Cổ Thổ
55
Thứ Nhất Bảo Chủ
56
Khóc Không Ra Nước Mắt Huyền Băng Cung Cung Chủ
57
Trong Đầm Sâu Cửu Long Chí Tôn
58
Chí Tôn Điện Đường Nhân
59
Cái Gì Mới Gọi Người, Đây Chính Là Là
60
Giựt Nợ Liền Cướp
61
Vạn Đức Đại Đế, Nguyện Chúng Sinh
62
Thật Đáng Buồn Nguyện Chúng Sinh
63
Đã Từng Dám Cùng Tuổi Trẻ Đại Đế
64
Đạt Được Tế Đàn Nhỏ Đầu Mối?
65
Địa Tiên Tồn Tại
66
Cổ Kiến Dời Quan
67
Thiên Cổ Thành Chấn Động
68
Vô Lượng Thiên Tứ Thánh Thành
69
Hùng Nữ
70
Đuổi Lão Nương, Chúng Ta Đánh Một Trận Nữa
71
Bạch Tố Nhu Thương
72
Cần Phải Thu Phục Tứ Thánh Thành Nữ Yêu Thánh
73
Cổ Họa, Thần Bí Đàm
74
Hùng Nữ Bạo Nổ Thô Tục
75
Đây Chính Là Cái Gọi Là Ngang Ngược Vênh Váo
76
Đưa Đò Thuyền Tới
77
Các Thế Lực Lớn Nhấc Quan Tài
78
Minh Hà Đi Thông Địa Phủ
79
Chuẩn Bị Bắt Đầu Lên Thuyền
80
Đạp Ngựa Là Biến Thái Sao
81
Người Này Đang Làm Gì Vậy, Trời Ạ
82
Đi Thông Minh Hà Cuối
83
Vạn Cổ Minh Hà Là Một Cái Bẫy
84
Phá Hư Vạn Cổ Cục
85
Khen Thưởng Bảy Thời Gian Mười Năm
86
Trở Lại Thân Người
87
Nơi Nào Đến Bệnh Thần Kinh
88
Tứ Thánh Thành Thụ Nạn
89
Một Người Nhất Kích, Lý Phàm Xuất Hiện
90
Chúng Ta Cũng Là Các Ngươi Năng Động Được Sao
91
Khả Năng Ta Quá Mạnh Mẽ
92
Vô Lễ A
93
Giận Dữ Lý Phàm
94
Tiểu Vô Không Nhớ Ta Sao
95
Bốn Vị Người Hộ Đạo
96
Cuối Cùng Cùng Gặp Nhau
97
Không Người Ta Gọi Ngươi Tiểu Bạch
98
Tiên Điện Làm Quà Sinh Nhật
99
Không Một Người Bình Thường
100
Bàn Đào Ăn Thật Ngon A