Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

197

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hùng Ca Đại Việt

ilikefinalfantasy · Luyện Khí Tầng Chín ·
20 Kim Phiếu
77 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Nhưng cần chỉn chu một số chi tiết. Dân số của ta thời đó rất ít mà tác cho 1 làng cả vạn dân thì có vẻ hơi quá rồi.

Laodaist · Luyện Khí Tầng Mười ·
30 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Đừng có drop giống như nấy bộ truyện việt khác nhé lão tác.

huymyno · Luyện Khí Tầng Bốn ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Nội dung truyện hay, đặc biệt, và đề cao tinh thần yêu nước nên có của mỗi người dân Việt Nam

xuyên không đấu trí viễn tưởng tình tiết logic