Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Hoang Lịch

Truyện có 866 chương.
1
1:: Cao Tháp
2
2:: Xuyên Qua
3
3:: Hồng Hoang!
4
4:: Sinh Tử Bản Sắc
5
5:: Chủ Thần Không Gian Mở Ra (thượng)
6
6:: Chủ Thần Không Gian Mở Ra (hạ)
7
7:: Chủ Thần?
8
8:: Đời Thứ Nhất Chủ Thần Không Gian
9
9:: Hối Đoái
10
10:: Lựa Chọn
11
11:: Vết Tích
12
12:: Dị Tộc
13
13:: Bành Trướng Sát Ý
14
14:: Cuối Cùng Giết
15
15:: Dấu Vết Cùng Lại Tiến Vào
16
16:: Thí Luyện Không Gian
17
17:: Mười Ba
18
18:: Trở Về
19
19:: Riêng Phần Mình Thế Giới (thượng)
20
20:: Riêng Phần Mình Thế Giới (hạ)
21
21:: Chui Vào Tưởng Tượng Cùng Mã
22
22:: Bất Tử Tộc
23
23:: Thương Nghiệp Liên Minh Cùng Dã Vọng
24
24:: Không Môn
25
25:: Thí Luyện Chi Gian
26
26:: Phát Hiện Mới
27
27:: Sơ Cấp Quyền Hạn
28
28:: U Hồn Hóa
29
29:: Ta Nguyện Nhập Địa Ngục
30
: Rất Có Triển Vọng (quyển 2)
31
02:: Phỏng Vấn
32
: Ma Pháp Học Đồ
33
04:: Ấn Ký Phân Tích
34
05:: Hồi Báo Cùng Phòng Cho Thuê
35
06:: Thư Tịch
36
: Phản Bội Cùng Bệnh Viện
37
08:: Phân Tích Cùng Phục Sinh
38
09:: Hối Đoái Cùng Quyết Tâm
39
10:: Chế Tạo Cùng Hối Đoái
40
11:: Tàn Bạo U Hồn
41
12:: Phản Người Giả Bị Đụng
42
13:: Thiên Đạo Thân Thuộc Giá Trị Nơi Phát Ra
43
14:: Chuẩn Bị
44
15:: Nhất Giai Cùng Mạo Hiểm
45
16:: Hợp Thành Thánh Vị
46
17:: Triệu Hoán
47
18:: Tín Nhiệm
48
19:: Ngươi Có Ước Mơ Gì Sao?
49
20:: Điên Cuồng Tu Luyện
50
21:: Trung Ương Mậu Thổ Hậu Đức Quyết
51
22:: Triệu Hoán Kết Thúc
52
23:: Trúc Cơ Thời Điểm
53
24:: Khác Nhau
54
25:: Cuối Cùng Trúc Cơ
55
26:: Dự Cảm Cùng Kế Hoạch
56
: Nhị Giai Cùng Địa Ngục (quyển 3)
57
02:: Sinh Mà Làm Người
58
: Chính Thống Tu Chân Chi Uy
59
04:: Bát Quái Phù Văn
60
05:: Chấn Động Cùng Huyết Tộc Hội Nghị
61
06:: Các Phương
62
: Huyết Tộc Trí Giả
63
08:: Điều Tra
64
09:: Kinh Hỉ
65
10:: Trong Lòng Bàn Tay Vị Diện Cùng Tiên Thiên Nhất Khí
66
11:: Còn Tại
67
12:: Tìm Tới Cùng Triệu Hoán
68
13:: Phân Tích Cùng Quyết Định
69
14:: Chiến Thư
70
15:: Cảnh Đốc
71
16:: Lệnh Kiểm Soát
72
17:: Ám Mưu
73
18:: Muốn Thành Việc
74
19:: Lưỡi Thẳng Câu Cá
75
20:: Ngô Minh Tự Cứu
76
21:: Trực Diện
77
22:: Ma Pháp Tập Kích
78
23:: Bệnh Viện
79
24:: Nói Chuyện
80
25:: Trên Thực Lực Hạn
81
: Lãnh Địa Thực Xem Xét
82
02:: Kế Hoạch Cùng Mộng
83
: Hiện Thực? Thí Luyện? Luân Hồi?
84
04:: Lần Thứ Nhất Tiến Vào
85
05:: Tưởng Tượng
86
06:: Quản Gia
87
: Ngẫu Nhiên
88
08:: Ai Đại Cục
89
09:: Tru Tiên
90
10:: Mạo Hiểm Đoàn Suy Nghĩ
91
06:: Quản Gia
92
: Ngẫu Nhiên
93
08:: Ai Đại Cục
94
09:: Tru Tiên
95
10:: Mạo Hiểm Đoàn Suy Nghĩ
96
11:: Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm Đoàn
97
12:: Tân Chủ Nhân
98
13:: Nạn Dân Triều, Lớn Nguy Hiểm Cùng Lò Luyện
99
14:: Vì Chủ Nhân
100
15:: Nhãn Hiệu