Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Hoang Chứng Đạo Hệ Thống

Truyện có 708 chương.
1
Càn Khôn Lão Tổ
2
Ra Ngoài Du Lịch
3
Thu Đồ Đệ Bạch Trạch
4
Chu Yếm, Bất Ngờ Tin Tức
5
Bàn Cổ Di Trạch
6
Xảo Ngộ 3 Thanh
7
Biển Máu Hành Trình
8
Minh Hà Cái Chết
9
Bàn Cổ Chân Thân
10
Đạo Âm Dương
11
Lôi Sơn Cư, Tinh Thần Biến
12
Luyện Khí, Yêu Hồ
13
Tần Vũ Bái Sư
14
3 Kiện Linh Khí
15
Đại Mạc Kéo Dài
16
Bạo Bạo Loạn Tinh Hải
17
Bại Tông Quật, Khương Lan Hiện
18
Lùi Chu Hiển, Diệt Tiên Ma
19
Giết Hoa Nhan, Giao Dịch
20
Tiên Ma Yêu Giới
21
Mê Thần Điện
22
Khai Thiên Huyền Hoàng
23
Lôi Phạt Thiên Tôn
24
Lâm Mông Mời
25
Vũ Trụ Đại Thành
26
Bồng Lai Hiện Thế
27
Lôi Thần, Thanh Long
28
Hồng Mông Lượng Thiên Xích
29
Vật Tận Dùng
30
Lại Du Hồng Hoang
31
Chúc Long Chi Mục
32
Cực Quang, Ly Hỏa
33
Thiên Phượng Chi Thác
34
Tử Tiêu Nghe Đạo
35
Bất Chu Đến Bảo
36
Ai Sợ Ai A!
37
Khổng Tuyên Sinh Ra
38
Thanh Liên, Tứ Bảo
39
Tử Tiêu 2 Giảng
40
Chém Thi
41
Thánh Vực Hắc Long
42
Sương Mù Hẻm Núi
43
Tát Đế Erskine
44
Bước Vào Thánh Vực
45
Ba Lỗ Khắc Gia Tộc
46
Long Huyết Chiến Sĩ
47
Lão Tổ Tông Đến Rồi
48
Lạc Diệp, Cổ Tư La
49
Huyền Ảo Cảm Ngộ
50
Càn Khôn Thành Thần
51
Hoắc Cách Báo Thù
52
Hủy Diệt Ngày
53
Đế Lâm
54
Càn Khôn Đại Nhân
55
Đại Dự Ngôn Thuật
56
Hi Tắc
57
Phép Thuật Vong Linh
58
Võ Thần Sơn
59
Đại Tế Tư
60
Sinh Mệnh Phép Thuật
61
Triệu Tập Lệnh
62
Bối Lỗ Đặc
63
Chúng Thần Nghĩa Địa
64
Thực Thần Trùng
65
13 Tầng
66
Đấu Chiến Võ Đài
67
Song Giết, Thu Hoạch
68
Xông Võ Đài
69
Thần Mộ
70
Thượng Vị Thần
71
Áo Gia Văn
72
4 Đại Trung Vị Thần
73
Càn Khôn Thực Lực
74
Chiến A Đức Kim Tư
75
Thanh Hỏa
76
Địa Ngục
77
Cái Kia La Đức
78
Mịch La Đảo
79
Mặc Tư
80
Kỳ Phùng Địch Thủ
81
4 Thần Thú Gia Tộc
82
Cái Tư Lôi Sâm
83
4 Thần Thú Tộc Trưởng
84
8 Gia Tộc Lớn
85
Chủ Thần
86
Ác Chiến
87
Kẻ Phản Bội
88
Ta Rất Yêu Thích
89
Bạo Phát Đại Trưởng Lão
90
Nhúng Tay
91
Chấm Dứt
92
Vị Diện Chiến Trường
93
Tụ Hội
94
Nguy Cơ
95
Tuyệt Cảnh
96
Lột Xác
97
Đại Quyết Chiến
98
0 Năm Tháng
99
Hách Duy Tư Đế Quốc
100
Đại Viên Mãn Giáng Lâm