Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hồn Tu Cửu Thiên

Truyện có 195 chương.
1
Thiên Địa Tan Vỡ
2
Thoát Đi Long Đằng
3
Luyện Hóa Tù Hồn Châu
4
Hồng Vân Đại Lục
5
Độc Giác Phong Lang
6
Tẩy Phạt Tinh Tủy
7
Luyện Đan
8
Vũ Nghiên
9
Thu Phục Mã Tu
10
Hắc Lang Đoàn
11
Ám Dạ Ác Chiến
12
Thu Hồn
13
Xá Thân Thủ Nghĩa
14
Phá Vòng Vây
15
Đùa Giỡn
16
Hắc Lang Diệt (trên)
17
Hắc Lang Diệt (bên Trong)
18
Hắc Lang Diệt (dưới)
19
Bạch Hồn Trung Kỳ Cùng Túi Không Gian
20
Tiểu Thư Nhà Họ Lâm
21
Ngọc Tủy
22
Lôi Thiên Phong, Phương Bắc 4 Tông
23
Lôi Gia Phụ Nữ
24
Vũ Gia Nguy Cơ
25
Thuật Rèn Đúc, Xảo Ngộ
26
Giao Dịch
27
Giải Độc
28
Băng Hỏa Thiên Phú
29
Bán Đấu Giá Ngày
30
Chính Thức Bắt Đầu
31
Tu Tử Nạp Nguyên Thạch
32
Nghìn Năm Linh Mộc
33
Kỳ Đan Đỉnh
34
Trình Gia Xu Thế
35
Ám Ma Cốc
36
Thần Bí Khoáng Sản Chi Thanh Hổ Vương
37
Thiên Cương Chi Khí
38
Giải Vây
39
Thương Vẫn
40
Lâm Thanh Kiếp Nạn
41
Quyết Tâm
42
Thoát Ly
43
Khai Phái Thu Đồ Đệ
44
Tiểu Phong Lên Cấp, Thanh Sơn Cốc
45
Phún Vụ Thú
46
Đến Thanh Nhạc Sơn
47
Tâm Cơ Duyên
48
Hoài Nghi
49
Thanh Nhạc 4 Đường
50
Đại Lục Phân Tích
51
Tuệ Căn
52
Tâm Tình Biến Hóa
53
Cống Hiến Các Cùng Thanh Nhạc Bảng
54
Linh Dược Phong
55
Thiết Tam Nguy Hiểm
56
Quỷ Dị Loạn Thạch Thôn
57
Tà Linh Tu Pháp Giả
58
Áo Bào Đen Ở Hiện
59
Long Gia Bí Kiếm
60
Manh Mối
61
Phá Hoại
62
Lãnh Chúa Hiện
63
Dẫn Nguyệt Các Cuộc Chiến (trên)
64
Dẫn Nguyệt Các Cuộc Chiến (dưới)
65
Huyết Kỳ Huyễn Nguyệt Trận
66
Nhập Ma
67
Mệnh Không Nên Tuyệt
68
Địa Cảnh Cuộc Chiến
69
Chiến Lãnh Chúa
70
Thanh Huyền Chi Tử
71
Huynh Đệ Tình Thâm, Phong Diệp Sơn Trang
72
Diệp Tuyết
73
Phong Diệp Cốc
74
Đả Thương Địch Thủ, Khai Đạo
75
Luận Võ Dối Trá (trên)
76
Luận Võ Dối Trá (dưới)
77
Biệt Ly
78
Phong Hổ Sơn Đại Hội Luận Võ
79
Càn Khôn Nhị Lão
80
Vũ Gia Thắng Hiểm
81
Phượng Vũ
82
Nhu Tình Mật Ý
83
Mộc Chi Tinh Hoa
84
Thiết Quả
85
Lên Cấp Hóa Hư
86
Chiến Song Hổ
87
Xảo Ngộ, Cứu
88
Bắc Cung Chi Mưu
89
Biến Cố
90
Đính Ước
91
Vũ Kỹ Hợp Kích
92
Vô Tri Đích Đại Giới (trên)
93
Vô Tri Đích Đại Giới (bên Trong)
94
Vô Tri Đích Đại Giới (dưới)
95
95:cửu Hoa Tông Mời
96
Địa Giai Pháp Kỹ, Lưu Tinh Hỏa Vũ
97
Tứ Công Chúa
98
Bắt Cóc
99
Hoàng Thất Bí Ẩn
100
Sát Thủ Đột Kích
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 195