Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hỗn Độn Ma Tôn

Truyện có 2149 chương.
1
Tự
2
Khí Phách Thiếu Niên
3
Thần Sắc Đại Lục
4
Cấm Địa Kịch Chiến
5
Hồn Giới
6
Nợ Máu Cần Dùng Trả Bằng Máu
7
Con Nghé Mới Sanh Không Sợ Hổ
8
Đáng Sợ Tâm Cơ
9
Kinh Khủng Thân Thể
10
Thành Toàn Các Ngươi
11
Ám Bố Truyền Thừa
12
Thiên Địa Huyền Thông Thuật
13
Giao Dịch
14
Thùng Thứ Nhất Kim
15
Chuyện Ra Khác Thường Tất Có Yêu
16
Huyết Ma Đại Pháp
17
Huyết Sắc Cự Nhân
18
Làm Người Ta Tim Đập Tà Thư
19
Liên Thủ Đột Kích
20
Tiểu Gia Vô Cùng Công Đạo
21
Linh Động Thân Thể
22
Quyến Rũ Mỹ Nữ
23
Cường Đại Thiếu Nữ
24
Tà Niệm
25
Hung Uy
26
Nhanh Mồm Nhanh Miệng
27
Công Nhiên Cướp Sạch
28
Kéo Hô ——
29
Kìm Lòng Không Đậu
30
Viêm Đế Thần Tích, Kinh Thiên Sát Cục
31
Ta Sẽ Ghen A!
32
Thiếu Đạo Đức
33
Vạn Năm Địa Linh Căn
34
Nhất Giai Thoát Thai Cảnh
35
Cục Gạch Đạo Tặc
36
Tất Sát Cửu Kích
37
Hung Tàn Vô Sỉ
38
Đánh Thì Đánh Đi!
39
Gian Hoạt
40
Cường Giả Chi Chiến
41
Điên Cuồng Đánh Một Trận
42
Thanh Tuyết Thánh Nữ
43
Tức Giận
44
Quỷ Sợ Hãi Hắc Khí
45
Cho Ngươi Không Học Giỏi
46
Đáng Chết Hỗn Cầu
47
Một Đám Con Vịt
48
Hắc Khí Đầy Trời
49
Kêu Gào
50
Ngươi Cái Chày Gỗ
51
Chuyện Vặt
52
Cường Giả, Không Gì Hơn Cái Này
53
Núi Này Là Ngươi Mở?
54
Đáng Sợ Thiếu Niên
55
Đã Nghiền ——
56
Thiên Kiêu Đối Quyết
57
Ta Tự Do Ta Làm Chủ
58
Khinh Nhờn Thánh Nữ
59
Người Điên
60
Lợi Tức
61
Tử Chiến
62
Đê Tiện
63
Âm Dương Quỷ Phủ
64
Trấn Ma Thần Chuyên
65
Tình Thế Bắt Buộc
66
Dầu Muối Không Vào
67
Vong Hồn Truy Kích
68
Gõ Trúc Can
69
Cố Định Lên Giá
70
Hồn Triều
71
Khí Tức Tử Vong
72
Trảm Thiên Kích
73
Khí Hồn
74
Viêm Đế Thần Hồn
75
Không Bị Cản Trở Liễu Y Y
76
Nhiên Mệnh Chiến Đăng
77
Ngươi Tên Cầm Thú Này
78
Cái Mông Không Tốt Đánh
79
Lồng Giam
80
Sinh Sự Người, Chết ——
81
Khiêu Khích
82
Hiên Viên Tuyết
83
Niết Bàn Đan
84
Trộm Làm Sau Hung
85
Cường Cường Liên Thủ
86
Chút Tài Mọn
87
Vong Linh Tà Thuật
88
Vô Địch Thần Uy
89
Thế Áp Bát Phương
90
Thích Giết Chóc Cuồng Ma
91
Kinh Khủng Tương Sinh Chi Đạo
92
Dùng Ngươi Đồng Môn Máu, Tắm Trong Lòng Ta Mối Hận
93
Ân Hồng Huyết Kiếm
94
Tình Thâm Tựa Như Biển
95
Tử Khí Ngập Trời
96
Đồ Ma Kiếm Trận
97
Toái Thi Tố Người
98
Diễn Hóa Thi Ma
99
Thần Chi Thế Thân
100
Hiếp Bức