Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại

HP666 · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Độ YY

Tinh thần dân tộc cao quá chịu không nổi

não tàn nhiều vợ trọng sinh xuyên không
Truyện tương tự đề xuất bởi HP666