Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại

Truyện có 461 chương.
1
1:: Tử Vong
2
2:: Uchiha Obito
3
03:: Sinh Ra
4
4:: Gặp Lại (bên Trên)
5
5:: Gặp Lại (bên Trong)
6
6:: Gặp Lại (dưới)
7
7:: Cửu Vĩ Chakra
8
8:: Yuuhi Kurenai (bên Trên)
9
9:: Yuuhi Kurenai (bên Trong)
10
10:: Yuuhi Kurenai (dưới)
11
11:: Hồng Mông Hệ Thống (bên Trên)
12
12:: Hồng Mông Hệ Thống (bên Trong)
13
13:: Hồng Mông Hệ Thống (dưới)
14
14:: Vô Lương Tử Lăng (bên Trên)
15
15:: Vô Lương Tử Lăng (bên Trong)
16
16:: Vô Lương Tử Lăng (dưới)
17
17:: Ngược Lại (bên Trên)
18
18:: Ngược Lại (dưới)
19
19:: Chia Lớp (bên Trên)
20
20:: Chia Lớp (bên Trong)
21
21:: Chia Lớp (dưới)
22
22:: Kakashi (bên Trên)
23
23:: Kakashi (dưới)
24
24:: Chia Lớp Chiến Đấu (bên Trên)
25
25:: Chia Lớp Chiến Đấu (bên Trong)
26
26:: Chia Lớp Chiến Đấu (dưới)
27
27:: Đi Qua
28
28:: Sắc Dụ Thuật
29
29:: Nhiệm Vụ Với Tu Luyện (bên Trên)
30
30:: Nhiệm Vụ Với Tu Luyện (bên Trong)
31
31:: Nhiệm Vụ Với Tu Luyện (dưới)
32
32:: Sóng Quốc
33
33:: Lần Đầu Tiên Giết Chóc
34
34:: Đối Chiến Zabuza
35
35:: Trắng Xuất Hiện
36
36:: Zabuza Còn Chưa Có Chết
37
37:: Giáo Dục Naruto
38
38:: Trở Nên Đẹp Trai Naruto
39
39:: Hối Đoái
40
40:: Ở Chiến Zabuza
41
41:: Zabuza Chết
42
42:: Trở Lại Konoha
43
43:: Mới Gặp Gỡ Sa Nhẫn
44
44:: Ước Chiến
45
45:: Trung Nhẫn Sát Hạch Bắt Đầu
46
46:: Roch Lee
47
47:: Yakushi Kabuto
48
48:: Giết Chóc
49
49:: Cùng Orochimaru Trận Chiến Mở Màn
50
50:: Shikamaru Tân Thuật
51
51:: Trận Đầu Sát Hạch Kết Thúc
52
52:: Tình Báo
53
53:: Nhắc Nhở
54
54:: Tử Vong Sâm Lâm
55
55:: Orochimaru Hiện
56
56:: Chiến Orochimaru (bên Trên)
57
57:: Chiến Orochimaru (bên Trong)
58
58:: Chiến Orochimaru (dưới)
59
59:: Đến (bên Trên)
60
60:: Đến (bên Trong)
61
Đạt được (dưới)
62
Chú Ấn
63
Tẩy Tủy Đan (bên trên)
64
Tẩy Tủy Đan (bên trong)
65
Chương 65:: Tẩy Tủy Đan (dưới)
66
Chương 66:: Vòng loại bắt đầu
67
Chương 67:: Sasukevs Xích Đồng gai (bên trên)
68
Chương 68:: Sasukevs Xích Đồng gai (dưới)
69
Chương 69:: Shinovs Takuma (bên trên)
70
Chương 70:: Shinovs Takuma (dưới)
71
Chương 71:: Kankurovs Misumi
72
Chương 72:: Inovs Sakura
73
Chương 73:: Thiên thiênvs Temari
74
Chương 74:: Shikamaruvs Kim Thủy
75
Chương 75:: Narutovs kiba (bên trên)
76
Narutovs kiba (bên trong)
77
Chương 77:: Narutovs kiba (dưới)
78
Chương 78:: Số mệnh
79
Chương 79:: Hinatavs Tsubomi (bên trên)
80
Hinatavs Tsubomi (dưới)
81
81:: Yakumovs Lôi Anh (bên Trên)
82
82:: Yakumovs Lôi Anh (dưới)
83
83:: Sagetsuvs Shavirech
84
84:: Hắc Lôi Xuất Hiện
85
85:: Hồng Lôivs Hắc Lôi
86
86:: Choji Chiến Đấu
87
87:: Leevs Gaara (bên Trên)
88
88:: Leevs Gaara (bên Trong)
89
89:: Leevs Gaara (dưới)
90
90:: Vòng Loại Kết Thúc (bên Trên)
91
91:: Vòng Loại Kết Thúc (dưới)
92
92:: Mới Một Ngày
93
93:: Jiraiya Bên Trên)
94
94:: Jiraiya Bên Trong)
95
95:: Jiraiya Dưới)
96
96:: Kuchiyose No Jutsu
97
97:: Bunta (bên Trên)
98
98:: Bunta (dưới)
99
99:: Hổ Chi Nhất Tộc
100
100:: Trụ Sở Bí Mật