Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hogwarts Độc Trứng Gà

Truyện có 411 chương.
1
Iger · Morriss (1)
2
Iger · Morriss (2)
3
Albus · Dumbledore (1)
4
Albus · Dumbledore (2)
5
Ma Trượng (1)
6
Ma Trượng (2)
7
Kaka (1)
8
Kaka (2)
9
Snape (1)
10
Snape (2)
11
Expecto Patronum (1)
12
Expecto Patronum (2)
13
Rubeus · Hagrid (1)
14
Rubeus · Hagrid (2)
15
Malfoy (1)
16
Malfoy (2)
17
Phân Viện Nghi Thức (1)
18
Phân Viện Nghi Thức (2)
19
Giao Dịch (1)
20
Giao Dịch (2)
21
Huyễn Ảnh Di Hình (1)
22
Huyễn Ảnh Di Hình (2)
23
Chén Vàng (1)
24
Chén Vàng (2)
25
Hoạt Điểm Địa Đồ (1)
26
Hoạt Điểm Địa Đồ (2)
27
Uy Hiếp (1)
28
Uy Hiếp (2)
29
Mật Thất (1)
30
Mật Thất (2)
31
Thu Dưỡng (1)
32
Thu Dưỡng (2)
33
Vạn Thánh Trước Giờ (1)
34
Vạn Thánh Trước Giờ (2)
35
Lễ Vật (1)
36
Lễ Vật (2)
37
Harry (1)
38
Harry (2)
39
Đe Dọa (1)
40
Đe Dọa (2)
41
Khai Giảng (1)
42
Khai Giảng (2)
43
Hogwarts Tốc Hành (1)
44
Hogwarts Tốc Hành (2)
45
Gryffindor (1)
46
Gryffindor (2)
47
Biến Hình Khóa (1)
48
Biến Hình Khóa (2)
49
Tuần Thứ Nhất (1)
50
Tuần Thứ Nhất (2)
51
Ma Dược Khóa (1)
52
Ma Dược Khóa (2)
53
Nhân Bản (1)
54
Nhân Bản (2)
55
Hơi Nước Cơ (1)
56
Hơi Nước Cơ (2)
57
Finite Incantatem (1)
58
Finite Incantatem (2)
59
Bồi Luyện (1)
60
Bồi Luyện (2)
61
Sectumsempra (1)
62
Sectumsempra (2)
63
Lời Nói Khách Sáo (1)
64
Lời Nói Khách Sáo (2)
65
Lễ Giáng Sinh (1)
66
Lễ Giáng Sinh (2)
67
Đồ Đằng (1)
68
Đồ Đằng (2)
69
Ngươi Mẹ Nó Đừng Chạy! (1)
70
Ngươi Mẹ Nó Đừng Chạy! (2)
71
Harry Bay Tới (1)
72
Harry Bay Tới (2)
73
Cần Thể Diện Sao? (1)
74
Cần Thể Diện Sao? (2)
75
Học Kỳ Kết Thúc (1)
76
Học Kỳ Kết Thúc (2)
77
Đá Phục Sinh (1)
78
Đá Phục Sinh (2)
79
Ngày Nghỉ Lữ Hành (1)
80
Ngày Nghỉ Lữ Hành (2)
81
Quyền Dực Ma · Swooping Evil (1)
82
Quyền Dực Ma · Swooping Evil (2)
83
Nhật Ký Tới Tay (1)
84
Nhật Ký Tới Tay (2)
85
Hogwarts Đại Địa Chủ (1)
86
Hogwarts Đại Địa Chủ (2)
87
Cổ Đại Ma Pháp (1)
88
Cổ Đại Ma Pháp (2)
89
Lockhart (1)
90
Lockhart (2)
91
Năm Học Mới (1)
92
Năm Học Mới (2)
93
Dạy Thay (1)
94
Dạy Thay (2)
95
Thi Cuối Kỳ (1)
96
Thi Cuối Kỳ (2)
97
Xà Quái (1)
98
Xà Quái (2)
99
Chỉ Cần Cái Kia Hoa Nở Thuần Khiết (1)
100
Chỉ Cần Cái Kia Hoa Nở Thuần Khiết (2)