Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

21

Vấn Đề

Thêm

Thể loại Huyền Huyễn Sắc Hiệp Dị Giới Trọng Sinh
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 34,063
Cập nhật
Năm xuất bản 2018

Giới Thiệu Truyện Hoang Tôn

   Vũ trụ vô biên , thiên địa sơ khai , thế gian 3000 đại đạo bổn nguyên , đại đạo diễn sinh vạn đạo pháp tắc , mỗi một vật trên thế gian tồn tại mang theo một đạo bất đồng . Tương truyền từ Thái Cổ có một 'Hoang Bảo' giúp người dùng nó dung hợp vạn đạo , 3000 đại đạo trở về một đạo bổn nguyên sơ khai nhất diễn sinh hình thành vũ trụ , đạt được sức mạnh bổn nguyên trở thành kẻ mạnh nhất trong thiên địa , tựu vị ' Quy Nguyên Thần Đạo '. Hoang Bảo ( Bảo vật sinh ra trong vụ nổ hình thành vũ trụ , khai sinh thiên địa) này là một khỏa châu Thập Sắc - 'Vạn Đạo Luân Hồi Châu'. Kẻ có thể đạt được đến cảnh giới Quy Nguyên Thần Đạo từ Thái Cổ đến nay chỉ có một , hắn có phong hào là 'Hoang Tôn'. 

 

Hệ Thống Tu Luyện:

-Hậu Thiên Cảnh : Luyện Thể , Luyện Nhục , Luyện Tạng, Luyện Cốt , Luyện Tủy , Luyện Khí Nhất Trọng --> Luyện Khí Ngũ Trọng.

-Tiên Thiên Cảnh : Huyền Thiên Giả , Huyền Thiên Sĩ , Huyền Linh Sư , Tinh Vương , Địa Hoàng , Huyền Tôn , Thiên Đế .(Sơ-Trung-Cao giai -Đỉnh phong)

-Phá Thiên Cảnh :- Thánh Cảnh ( Thánh Vương , Thánh Hoàng , Thánh Tôn, Thánh Quân ) ( Sơ-Trung-Cao giai-Đỉnh Phong)

                             - Thần Cảnh ( Thần Vương , Thần Hoàng , Thần Đế , Nguyên Thủy Cổ Thần ) (Sơ-Trung-Cao giai- Đỉnh phong)

-Diệt Thiên Cảnh : Đạo Tổ , Vĩnh Hằng , Hư Vô , Khai Thiên , Tạo Hóa , Tử Mông , Hỗn Nguyên ( Nhất Nguyên --> Cửu Nguyên)

-Diệt Khai Cảnh : Quy Nguyên Thần Đạo.

Luyện Dược : Nhất Phẩm-->Bát Phẩm--> Thánh Dược Sư--> Thần Dược Sư--> Chí Tôn Dược Thần --> Tử Mông Dược Ma.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hoang Tôn!