Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

30

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hoàng Thượng, Công Công Có Hỉ Rồi!

Banz · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hài hước và nhây.

Chuizhuang1012 · Phàm Nhân ·
5 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay

hài
MeoWiWi · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, hài hước

BMTPHUONG · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hài hước, edit cũng mượt.

không não tàn hài