Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hoang Cổ Thiên Đế Chi Tà Nhãn

Truyện có 110 chương.
1
Mù Lòa Yêu Nghiệt (cầu Cất Giữ! Cầu Đề Cử! )
2
Sinh Thần Tức Tử Thần? (cầu Phiếu Đề Cử! Cầu Cất Giữ! )
3
Tà Mâu Thức Tỉnh (cầu Đề Cử! Cầu Cất Giữ! )
4
Hai Con Ngươi Mang Tới Cải Biến
5
Mục Thị Quật Khởi (cầu Cất Giữ! Cầu Phiếu Đề Cử! )
6
Thái Cổ Luyện Thể Quyết?
7
Thật Không Đơn Giản
8
Phụ Thân Gặp Nạn (cầu Đề Cử! Cầu Cất Giữ! )
9
Mục Trấn Nam Chấn Kinh
10
Chuẩn Bị Luyện Đan
11
Dã Vọng Tăng Vọt
12
Một Cái Tin Tức Xấu
13
Nữ Tử Thần Bí (cầu Đề Cử! Cầu Cất Giữ! )
14
Mục Thị Cổ Tộc
15
Các Tộc Xâm Lấn (cầu Phiếu Đề Cử! Cầu Cất Giữ! )
16
Thế Gian Đều Là Địch (cầu Đề Cử! Cầu Cất Giữ! )
17
Thiên Đế Chân Hồn Khôi Phục
18
Bất Tường Vật Chất
19
Vô Địch Chi Đạo
20
Toàn Bộ Băm
21
Cường Thế Vô Cùng
22
Ngũ Phương Liên Thủ?
23
Cường Thế Diệt Sát (cầu Đề Cử! Cầu Cất Giữ! )
24
Thiên Vũ Thủ Vệ Thú
25
Đắc Tội Với Người
26
Mục Diệp Thần (ba Chương! Cầu Phiếu Đề Cử! )
27
Thực Lực Tăng Vọt (bốn Chương! Cầu Phiếu Đề Cử! )
28
Đại Hung Chi Địa
29
Thâm Thụ Đả Kích (hai Chương! Cầu Đề Cử! )
30
Quỷ Tàng Địa! (ba Chương! Cầu Phiếu Đề Cử! )
31
Đầy Cây Tử Tiêu Quả (cầu Đề Cử! )
32
Làm Người Không Nên Quá Tham Lam
33
Mục Thị Bị Huyết Tẩy (cầu Phiếu Đề Cử! )
34
Long Nhập Đại Hải
35
Vô Cấu Chân Thủy
36
Tức Chết Mục Hoang (ba Chương! Cầu Đề Cử! )
37
Phức Tạp Cảnh Giới (chu Nhất! Cầu Phiếu! )
38
Thiên Nghệ Tàn Cung
39
Không Thèm Đếm Xỉa(ba Chương! Cầu Phiếu! )
40
Thật Có Thể Gây Chuyện (một Chương! Cầu Phiếu! )
41
Bạo Lực Cướp Đoạt
42
Chuẩn Bị Liệp Giao
43
Uy Thế Vô Biên (bốn Chương! Cầu Khen Thưởng! )
44
Bắn Giết Ngự Không (một Chương! Cầu Phiếu! )
45
Gặp Gỡ Hai Người
46
Một Tờ Thiên Thư (ba Chương! Cầu Phiếu! )
47
Hắc Kim Khách Quý Thẻ
48
Phong Lạc Tần
49
Quần Trào! Xấu Hổ (ba Chương! Cầu Thưởng! )
50
Vô Cực Thiên Tông (cầu Phiếu! )
51
Vô Lượng Chân Thủy Tới Tay
52
Điên Cuồng Chém Giết (hai Chương! Cầu Phiếu! Cầu Thưởng! )
53
Hạ Màn Kết Thúc (ba Chương! Cầu Thưởng! )
54
Hấp Huyết Quỷ (cầu Phiếu! )
55
Tuyệt Đại Vương Giả
56
Thí Minh Thiên Đế (ba Chương! Cầu Phiếu! )
57
Huyền Thiên Thần Tộc (cầu Phiếu! )
58
Hoàn Mỹ Xuất Quan
59
Chuẩn Bị Thử Tiễn (ba Chương! Cầu Phiếu! )
60
Đại Năng Thê Gào (chu Nhất! Cầu Phiếu! )
61
Lại Làm Một Phiếu
62
Thần Dược Xuất Thế? (cầu Phiếu! )
63
Các Hệ Thần Thể Xuất Thế (bốn Chương! Cầu Thưởng! )
64
Tiện Tỳ! ! ! (cầu Phiếu! )
65
Xuất Thủ (cầu Phiếu! )
66
Tà Mâu Chi Lực (cầu Phiếu! )
67
Trấn Áp Hết Thảy Lực Lượng (bốn Chương! Cầu Thưởng! )
68
Cuồng Bạo! Hỗn Loạn (cầu Phiếu! )
69
Tiếc Nuối! Không Cam Lòng (cầu Phiếu! )
70
Đại Thế Tiến Đến (ba Chương! Cầu Phiếu! )
71
Khiến Người Giận Sôi Biến Hóa! (bốn Chương! Cầu Phiếu! )
72
Vô Cực Kiếm Thần (năm Chương! Tạ Thưởng! )
73
Tiểu Thiên Sứ Bên Ngoài ! Tiểu Ác Ma Tính Cách
74
Khiến Người Giận Sôi (cầu Phiếu! )
75
Đại Khai Sát Giới (cầu Phiếu! )
76
Tiểu Công Chúa Uy Vũ (bốn Chương! Cầu Phiếu! )
77
Rung Chuyển! (cầu Phiếu! )
78
Bế Quan Cải Tạo (cầu Phiếu! )
79
Đông Châu Bá Chủ (cầu Phiếu! )
80
Sư Đồ Đoàn Tụ! (bốn Chương! Cầu Phiếu A A! ! )
81
Ra Một Vị Tiểu Cô Nãi Nãi (cầu Phiếu! ! )
82
Không Sợ Hết Thảy
83
Các Phương Đến (ba! Cầu Phiếu! )
84
Đến Từ Hỗn Độn Thần Phủ Bá Chủ (cầu Phiếu! )
85
Giáng Lâm Lăng Tiêu Sơn (cầu Phiếu! )
86
Không Gian Tiên Vương Chuẩn Bị Ở Sau (cầu Phiếu! )
87
Bá Đạo Vô Song (bốn Chương! Cầu Phiếu! )
88
Cho Ta Nữ Nhi Trảm Ngươi (chu Nhất! Cầu Phiếu A A! ! )
89
Cảnh Còn Người Mất (chu Nhất! Cầu Phiếu Xông Bảng! )
90
Hứa Muốn Đồ Một Hai Tôn Thiên Đế (cầu Phiếu! )
91
Yêu Diễm Nữ Vương (bốn Chương! Cầu Phiếu! )
92
Thế Giới Không Chỉ Như Thế (cầu Phiếu! )
93
Viễn Cổ Hồng Hoang Thế Giới (cầu Phiếu! )
94
Lang Tặc (cầu Phiếu! )
95
Vân Đạm Phong Khinh Giết Ra Ngoài (cầu Phiếu! )
96
Giết Phía Trên Vị (bốn Chương! Cầu Phiếu! )
97
Hồng Hoang Cũng Có Khoa Học Kỹ Thuật Chi Thành (cầu Phiếu! )
98
Kiếm Lật
99
Kiếm Lật (nhị)
100
Loạn Thế Tương Lai Người Nối Nghiệp (cầu Phiếu! )
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 110