Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hỏa Ảnh Chi Tà Đế Hàng Lâm

nhatnhat117647 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hố này khá sâu đây!

BiroPA · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay nd truyện khá ok ra nhanh ik tui uh